Burgemeester verwacht excuses van de PVV

TWENTERAND - De raadsdebatten van 4 december j.l. verliepen om meerdere redenen best wat ongebruikelijk. Niet omdat de politieke partijen het op onderdelen wel of niet met elkaar eens waren of op de man of vrouw speelden. Nee, dat was deze keer beslist niet het geval. Er waren echter wel een aantal momenten die een oplettende volger moeilijk kon ontgaan, maar die meer met de procedures en mogelijk zelfs het reglement van orde te maken hadden, dan met de politiek.

Het moet in de raadszaal natuurlijk over de inhoud gaan en helaas waren er deze avond te veel randverschijnselen die dit uitgangspunt geweld aan deden.

Welke pet heeft Henk ten Brinke op?

Het eerste feit dat opviel was dat de directeur van het zonnepark en tevens gemeentesecretaris Henk ten Brinke, bij het onderwerp beleidskader gemeentelijk vastgoed gewoon bleef zitten op zijn gereserveerde plaats aan de tafel van het college. Het tweede punt dat hier opviel was dat hij zelfs heftig met zijn hoofd van nee schudde toen Jan Jonker in zijn termijn aangaf dat de gemeente in zijn ogen eigenaar was van het zonnepark.

Gebruikelijk, om belangenverstrengeling te voorkomen, is dat raadsleden/bestuursleden tijdens de behandeling van een onderwerp waar ze zakelijk bij betrokken zijn, tijdelijk de raadszaal verlaten. De gemeentesecretaris deed dit hier dus niet, bovendien liet hij voor iedereen zichtbaar blijken hoe hij over de inbreng van de SGP dacht en deed hierdoor dus zelfs fysiek mee aan dit debat.

Het college heeft als standpunt dat de BV volledig los staat van de gemeente, zoals ook in dit debat maar weer eens bleek, dan moet je daar ook naar handelen door je als directeur van dit park te onttrekken aan dit debat en je moet zeker niet fysiek reageren op de inbreng van raadsleden. Ook de schijn van belangenverstrengeling moet je namelijk voorkomen. Dat is overigens best lastig als je als gemeente 100% van de aandelen van de BV Zonnepark Oosterweilanden in je bezit hebt.

Burgemeester accepteert uitspraak niet en verwacht excuses van Veltmeijer

Het volgende dat opviel was het feit dat de voorzitter/burgemeester niet alleen op enig moment de microfoon van Erik Veltmeijer dicht draaide, maar ook verwacht dat hij zijn excuses maakt in haar richting. De spreektijd voor de partijen in eerste termijn bij het politiek beladen onderwerp over handelsonderneming Dekker was vastgesteld op 5 minuten, maar Veltmeijer was over deze toegestane tijd heen en de burgemeester wilde hem het woord ontnemen en zijn reactie was: 'Voorzitter, doe niet zo kinderachtig.' Deze opmerking pikte de burgemeester niet, draaide de microfoon van Veltmeijer dicht en gaf aan excuses te verwachten van de fractievoorzitter van de PVV. Tijdens deze debatavond werden deze excuses, althans in het openbaar, echter niet gemaakt. 

Of de opmerking: 'Voorzitter, doe niet zo kinderachtig' nu echt grensoverschrijdend was, daar kun je overigens best vraagtekens bij zetten en ook of deze opmerking zo zwaar weegt dat daar excuses voor moeten worden aangeboden. Tenslotte, is de slogan van deze burgemeester dat iedereen over zijn of haar eigen woorden gaat. De voorzitter had Veltmeijer echter al een keer gewaarschuwd dat hij de toegestane spreektijd overschreden had, dus werd het een soort van competentiestrijd die de burgemeester op dat moment door het dichtdraaien van de microfoon duidelijk in haar voordeel besliste. De woordenwisseling en de uitspraak van Veltmeijer die door de burgemeester niet werd geaccepteerd via deze link.

 

Hulptroepen voor wethouder Koster

Even later tijdens een interruptie kreeg Veltmeijer het wederom aan de stok met de voorzitter. Deze keer omdat hij reageerde op de kennelijke hulp voor wethouder Koster, die zichtbaar werd geboden door de gemeentesecretaris. Het kon niemand zijn ontgaan dat de gemeentesecretaris richting de wethouder ging en hem iets in zijn oor fluisterde. Je mag er van uit gaan dat wat hij in het oor van de wethouder fluisterde te maken had met het politieke onderwerp van dat moment.

De reactie van Veltmeijer, die dit natuurlijk ook zag gebeuren: 'Er worden kennelijk hulptroepen ingeroepen', vielen bij de burgemeester verkeerd, zo gaf zij luid en duidelijk te verstaan. Hij kreeg van haar deze avond weinig speelruimte.

Overigens fungeerde de burgemeester in haar functie als voorzitter van de raad aan het eind van dit debat ook zelf als een soort hulpverlener voor wethouder Koster. Jonker stelde namelijk namens de SGP een duidelijke vraag richting deze wethouder, maar de vraag werd beantwoord door de voorzitter. Zij souffleerde niet alleen de wethouder, maar gaf vervolgens ook zelf het antwoord. Zij wees de wethouder namelijk op het belang van de zorgvuldigheid van zijn antwoorden en dat het daarom beter was de tweede termijn op een later tijdstip te laten plaatsvinden. Vervolgens gaf zij aan dat de wethouder het kennelijk eens was met haar suggestie, want hij knikte deelde ze ter verduidelijking nog mee. Zij gaf Koster daarna ook het woord niet meer en bevestigde hierdoor dus dat de vraag van Jonker aan de wethouder kennelijk op deze wijze afdoende was beantwoord. Overigens ging Jan Jonker daarmee akkoord en was waarschijnlijk tevreden met het antwoord van de burgemeester, dat dan weer wel.

Je mag van deze wethouder verwachten dat hij mans genoeg is de vragen die hem gesteld worden zelf te beantwoorden en ook dat hij een politieke situatie juist in kan schatten. Anders moet hij er namelijk niet gaan zitten.

Gestelde vragen lopen, volgens het protocol, altijd via de voorzitter, maar om deze vragen nu ook zelf te gaan beantwoorden? Of deze vorm van 'meedenken' tot de taken van een voorzitter behoren is een vraag die je hier best kunt stellen. Ook moet je je afvragen of wethouder Koster blij is met deze ongevraagde vorm van hulpverlening.

Epiloog

Bij een voetbalwedstrijd moet een scheidsrechter er voor waken dat hij of zij de wedstrijd niet doodfluit en er dus weinig te beleven valt voor zowel de spelers als de toeschouwers. De spelers zoeken van nature de grenzen op en proberen uit welke ruimte een scheidsrechter bereid is te geven. Deze gedragsregels zijn ook naadloos van toepassing op raadsvergaderingen.

Het lijkt verstandig dat men zowel in het college als in het presidium met name bovenstaande gebeurtenissen nog eens de revue laat passeren en er vooral lering uit trekt. Ook een raadsvergadering kan namelijk doodgefloten worden, maar mag aan de andere kant ook niet uit de hand lopen. Twenterand moet snel op zoek naar de gulden middenweg, zodat raadsvergaderingen gaan over de politieke inhoud van de onderwerpen en het bovendien aantrekkelijk is voor de inwoners om deze vergaderingen te volgen.

U kunt via deze link de debatten van 4 december in zijn geheel terugkijken, inclusief de hierboven aangegeven passages.


«   »