Wie gaat dit betalen? Zoete lieve Gerritje in ieder geval niet.

ZWOLLE - Op 26 november 's morgens om 10.15 uur staat bij de rechtbank in Zwolle de rechtszaak op de rol over onder andere de vraag wie de rekening voor het verwijderen van het puin van het zogenaamde pur-huis in Vriezenveen moet gaan betalen. De rekening was oorspronkelijk zo'n 64.000 euro, maar is inmiddels wel wat hoger geworden, hoewel de wettelijke rente nog steeds vrij laag is. Maar een rechtszaak, of je die nu zelf bent begonnen of gedaagd wordt door een tegenpartij, kost altijd geld, denk maar aan de griffiekosten en de kosten voor juridische bijstand. Dus het gaat hier al met al best om een behoorlijk bedrag.

De zaak van het pur-huis in Vriezenveen sleept zich al meer dan zes jaar voort en de gedupeerden zijn Rick en Fredrike Keijzer en hun kinderen. Rick en Fredrike hebben in 2011 een woning gekocht in het buitengebied van Vriezenveen en deze in 2013 laten isoleren met gespoten purschuim. Kort daarna ontstond schade aan de woning en ze kregen allerlei lichamelijke klachten.

In de drie jaar die volgden zijn Rick, Fredrike en hun drie kinderen letterlijk vergiftigd door de aanwezigheid van de gassen uit de aangebrachte purschuim-isolatie. De vele huisarts- en ziekenhuisbezoeken leidden telkens niet tot de oorzaak van de klachten van alle gezinsleden. 

De wederzijdse ouders(groot)ouders, familie, vrienden, leerkrachten van school en kinderopvang en collega's maakten zich inmiddels ernstige zorgen over hun toestand. Pas na drie jaar werd het verband gelegd tussen de, inmiddels ernstige, lichamelijke klachten en de purschuim-isolatie in de spouwmuren en de kruipruimte.

Het gezin heeft de woning toen hals over kop verlaten en is bij de ouders van Rick ingetrokken. De lichamelijke klachten namen in twee weken tijd fors af; Rick en Fredrike leerden toen pas hun eigen kinderen kennen. Larice, hun op dat moment jongste kind, begon spontaan te lopen en te zingen; al met al een erg emotionele ervaring. Dat was overigens het verlaten van de woning met achterlating van de inboedel en de knuffels van de kinderen natuurlijk ook. 

Na drie heftige jaren vol onwetendheid met ernstige lichamelijke klachten, volgden jaren vol tegenslag en onbegrip. De verzekeraar van de aannemer heeft 50.000 euro overgemaakt en voldoet daarmee volgens haar aan haar verplichting. De familie heeft er de afgelopen tijd alles aan gedaan om tot een oplossing te komen. Echter de verzekeraar houdt voet bij stuk en de politiek gaf aan in dit soort gevallen, weinig tot niets te kunnen doen. 

Hoewel de gemeente dus eerder had aangegeven geen rol in deze zaak te kunnen spelen, heeft de gemeente zich er op enig moment toch mee bemoeid, doordat kennelijk de volksgezondheid een rol ging spelen. Want het puin inclusief het purschuim van de inmiddels gesloopte woning zou een gezondheidsrisico vormen voor de omwonenden. De gemeente zou op een vrijdagmiddag de familie gelast hebben het puin de maandag daarop af te laten voeren. Zo niet dan zou de gemeente dit laten doen en de rekening naar de familie sturen. Om een lang verhaal kort te maken, dit is vervolgens ook gebeurd. 

De gemeente heeft de opdracht verstrekt het puin te verwijderen en de rekening naar de familie Keijzer gestuurd. Of het puin nu werkelijk een gezondheidsrisico voor de omgeving opleverde, daar denkt de familie, gesteund door een verklaring van de GGD, echter heel anders over. Ook was de termijn (een weekeind) waarop de familie moest voldoen aan de eis van de gemeente om het puin te laten verwijderen wel heel erg kort. Ook bleken er niet onbelangrijke mails van de gemeente richting de familie naar een verkeerd mailadres te zijn verzonden, terwijl het juiste adres wel bekend was. De rechtbank gaat nu beoordelen wie deze rekening moet gaan betalen en wat de rol van de gemeente in deze zaak is geweest. Duidelijk is dat de opdracht voor het verwijderen van het puin door de gemeente is verstrekt. Was het gezondheidsrisico voor de omwonenden werkelijk zo hoog dat dit binnen enkele dagen moest gebeuren?

Wat de uitkomst van deze rechtszaak ook wordt, de familie Keijzer gaat een nieuw huis bouwen, zodat zij ergens in 2020 weer met hun inmiddels vier kinderen in een eigen huis kunnen wonen en leven. Financieel is dit overigens ook een vrij ingewikkelde situatie, want je huis slopen terwijl er nog een hypotheek op rust en vervolgens weer een nieuw huis gaan bouwen en financieren, is niet echt alleddaags. De broer van Rick, Leon Keijzer, heeft een stichting opgericht 'Stichting de grote uitdaging'   en hij hoopt hierdoor extra financiële middelen te generen die de bouw van het nieuwe huis voor Rick, Fredrike en hun kinderen een stukje makkelijker maakt. In een uitzending van 'Politieke stem op Delta FM' van enige weken geleden, gaf Leon Keijzer de garantie dat het geld wat gedoneerd wordt, niet wordt gebruikt om de rekening voor het afvoeren van het puin te betalen, als de rechter dit vonnis zou vellen. Het geld dat via de stichting binnenkomt wordt volledig en exclusief gebruikt voor de bouw van het nieuwe onderkomen van zijn broer, schoonzus en de vier kinderen.

Het is juridisch een ingewikkelde zaak, niet alleen wie de rekening moet gaan betalen, maar ook over de rol van gespoten pur bestaat nog veel onduidelijkheid, ook politiek. De Gezondheidsraad is op 4 november 2019 gestart met zijn werkzaamheden om de Minister en de Tweede Kamer van een advies te voorzien met betrekking tot PUR-schuimisolatie, mede naar aanleiding van een heel vergelijkbaar verhaal van de familie Klaasen uit Scherpenzeel.  Alle zes de gezinsleden kampen met gezondheidsproblemen en het gezin zit financieel aan de grond.

Net als velen dachten zij er ook goed aan te doen om te isoleren met purschuim, maar net als honderden anderen kwamen ze van een koude kermis thuis. Ook dit advies richting de minister is natuurlijk belangrijk voor de familie Keijzer, want tot op heden wordt hierover ook in Den Haag verschillend gedacht. Het gaat om het bewijs dat de gezondheidsklachten aantoonbaar werden veroorzaakt door het (verkeerd) gebruik van gespoten purschuim. Het advies van de gezondheidsraad en wat de minister hier vervolgens mee gaat doen, is voor honderden gedupeerden belangrijk, maar ook de verzekeringsmaatschappijen hebben belangen en die hebben de lobby richting de politiek meestal wel goed voor elkaar.

Opmerkelijk is dat Leon Keijzer de belangen van zijn broer gaat behartigen in deze rechtszaak. Hij is namelijk geen advocaat, maar heeft zich inmiddels zo bekwaamd in dit specifieke dossier dat hij zijn broer tijdens de rechtszaak juridisch gaat bijstaan en aangeeft de uiteindelijke uitspraak van de rechter met vertrouwen tegemoet te zien. Hoe je hier ook over denkt, ook dit is beslist een grote uitdaging, maar zeker ook wel een risico. Dinsdag 26 november vanaf 10.15 uur wordt de zaak behandeld door de rechtbank in Zwolle en de uitspraak zal daarna nog wel even op zich laten wachten. Het worden dus spannende tijden voor de familie Keijzer. Vast staat echter dat zij niets hebben gezocht, maar volkomen buiten hun schuld geconfronteerd zijn met de gevolgen van het laten isoleren van hun woning, waar men nota bene ook nog subsidie van de overheid voor gekregen heeft. Het is hen allemaal overkomen. 

De rechter zal uiteindelijk over deze zaak een beslissing nemen. De familie hoopt op een voor hen gunstige uitspraak, maar dat houdt overigens niet in dat zij helemaal niets willen betalen voor het afvoeren van het puin. Zou de rechter de partijen eerst de gang op sturen? 


«   »