Platform Den Ham Doet! verzamelt ideeën en suggesties

DEN HAM - Naar aanleiding van de zo succesvol verlopen vergadering van “Den Ham Doet!” op maandag 26 augustus, heeft het platform Den Ham Doet! de inwoners van Den Ham opnieuw uitgenodigd voor een vervolgvergadering, die op 4 november werd gehouden.

Tijdens deze vergadering werd de stand van zaken tot en met heden gepresenteerd en kwamen er tevens een aantal stellingen op tafel waarover niet  alleen de mening van de aanwezigen werd gevraagd, maar ook verzocht werd om suggesties te doen om de punten genoemd in de stellingen ook te kunnen realiseren. Niet onbelangrijk, want volgens het platform Den Ham Doet! is de mening over deze stellingen van groot belang voor de leefbaarheid van het mooie dorp Den Ham. Een kleine 100 Hammenaren gaven gehoor aan de uitnodiging en dat viel zeker niet tegen.

Den Ham Doet! is zeker geen dorpsraad, maar de leden die toegetreden zijn tot dit platform zijn beslist heel betrokken bij het dorp Den Ham. Nadat de dorpsraad ruim 1.5 jaar  geleden had aangeven te stoppen, is getracht een dorpsraad 2.0 op te richten, maar dat is niet gelukt en kwam Den Ham zonder vertegenwoordiging richting de gemeente te zitten.

Juist nu het zittende college de rol van de dorpsraden belangrijk heeft gemaakt, was dit een zeer onwenselijke situatie. Een aantal betrokken Hammenaren hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken met als resultaat de oprichting van het platform Den Ham Doet! Geen dorpsraad dus, maar een platform en dat is een heel bewuste keuze. Men wil dorpsbewoners die ideeën hebben de weg wijzen, zaken faciliteren, de contacten met de gemeente onderhouden en werkgroepen samenstellen en begeleiden, die met een project aan de slag gaan.  

Op 4 november hebben de aanwezigen aan de hand van zeven stellingen (zie de rechter helft van deze pagina) ideeën en wensen aangedragen. Het platform gaat al deze wensen en ideeën nu uitwerken, haalt de dubbelingen er uit en brengt de dorpsbewoners vervolgens op de hoogte van de zaken die zijn aangedragen. Het platform gaat niet zelf aan de slag met één of meer ideeën, dat moeten de inwoners zelf doen, maar verrichten dus ondersteunende werkzaamheden en die zijn zeker niet onbelangrijk. 

De opgeschoonde ideeën worden gedeeld met de inwoners van Den Ham via mails of de Facebookpagina en in een volgende vergadering wordt besproken welke ideeën zodanig kansrijk zijn dat er een project van gemaakt kan worden.

Over een aantal ideeën die vanavond de revue passeerden, is het aan de politiek om te beoordelen of en hoe dit gerealiseerd kan worden. Voor een groot gedeelte van de suggesties is echter de hulp van vrijwilligers nodig, om dit van de grond te krijgen. Vrijwilligers zijn niet alleen noodzakelijk om zitting te nemen in een projectteam, maar ook om de aangedragen suggesties veilig en goed te laten verlopen.

Onze huidige gemeenschap kan niet zonder vrijwilligers. In Den Ham draait bijvoorbeeld het zwembad op een groot aantal vrijwilligers, maar als Den Ham werkelijk wat wil met de door hen zelf aangedragen suggesties en ideeën die deze avond naar voren weden gebracht, dan zijn er meer vrijwilligers nodig of bestaande vrijwilligers moeten bereid zijn nog een taak op zich te nemen. De politiek zal zeker niet alles kunnen faciliteren, maar is zeker bereid mee te denken en er zijn tegenwoordig ook kernbudgetten beschikbaar. Maar de inzet van vrijwilligers is bijna bij alle aangedragen suggesties cruciaal.

Het is goed dat deze groep mensen dit platform is gestart, maar het vervolg ligt in handen van de gemeenschap van Den Ham. Den Ham heeft echter laten zien dat als het echt moet er veel kan gebeuren. De opkomst was deze avond heel goed, dus de betrokkenheid is er zeker.

Donderdagavond 7 november is de voorzitter van Den Ham Doet! Henk Jansen één van de gasten tijdens het debat op locatie dat ook wordt gehouden bij vv Den Ham. Bij het onderwerp Den Ham Breed zal een aantal van de vanavond genoteerde suggesties en ideeën ongetwijfeld ook ter sprake komen en wordt mogelijk direct al duidelijk wat wel en niet realistisch is. De kernhouder van Den Ham Bart-Jan Harmsen was vanavond aanwezig en zal ook donderdag aanwezig zijn, dus wie weet. Deze avond begint om 19.30 uur en u wordt van harte uitgenodigd om niet alleen aanwezig te zijn, maar zeker ook om mee te praten over een groot aantal onderwerpen dat deze avond voorbij komt. Informatie via dit persbericht.


«   »