Winkeliers in Den Ham ondanks omzetverlies positief

DEN HAM - Dat er op z'n tijd wegwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en dat ook de riolering op enig moment moet worden vervangen, waarvoor dan de straten rigoureus opengebroken moeten worden, daar heeft men in de winkels rond de Esweg in Den Ham zeker begrip voor. Deze geluiden kwamen als eerste naar voren in een rondje langs Bakkerij Jansen, Bakkerij Kuiper, Bakkerij Kaptein, Chinees Veneberg en café-restaurant 'n Esch. De eerste reactie bij deze bedrijven was overwegend positief. 'Het moet toch gebeuren, wat kun je er tegen doen?' 

Een andere punt, dat zonder uitzondering bij alle betrokken winkeliers naar voren kwam, was echter ook dat deze huidige situatie wel duidelijk te merken was in de omzet. Met name omdat er geen langsrijdend verkeer meer is en er dus geen sprake is van de zogenaamde spontane omzet. Een aantal klanten blijkt het bovendien toch wat lastig te vinden om rond te rijden en dat heeft ook gevolgen voor de omzet. Een vakantieperiode zorgt bijvoorbeeld bij Chinees Veneberg altijd voor extra omzet, maar het tegenovergestelde is nu het geval. Alle bedrijven geven dus, zonder uitzondering, aan het te merken in hun omzet. 'Het brengt ons niets, het kost  ons geld.' 

Dat er in het algemeen dus veel begrip is voor de huidige situatie en de gevolgen daarvan, is beslist een compliment waard richting deze bedrijven. Als een maatregel of gebeurtenis namelijk gevolgen heeft voor je portemonnee, is meestal de reactie van een andere orde. Deze Hammer winkeliers zijn realistisch en beseffen dat ze hier door heen moeten, want ze kunnen er toch niets aan doen. Er heerst een vorm van positieve gelatenheid, druk maken heeft ook geen zin, want het moet nu eenmaal gebeuren. 

Zijn er dan geen andere geluiden te horen? Natuurlijk wel, men is van mening dat het allemaal wel heel erg lang gaat duren en er worden ook suggesties gedaan, zoals het aantal werkmensen uit te breiden, waardoor de zaken sneller afgewerkt kunnen worden. Ook wordt er opgemerkt dat nog geen 2 jaar geleden een groot gedeelte van de Esweg opnieuw is aangelegd en dat deze nu dus weer volledig overhoop wordt gehaald. Ook vreest men dat, als er een strenge winter komt, het werk lang stil komt te liggen waardoor het allemaal nog langer gaat duren. Volgens de planning moeten de werkzaamheden op 31 januari 2020 afgerond zijn, maar er lijkt op dit moment al een vertraging te zijn ontstaan van een week. Overigens ligt dit volgens één van de winkeliers zeker niet aan de werklui, die werken hard en er valt met hen goed te overleggen. 

Het zijn niet alleen de winkelbedrijven die last hebben van deze grootschalige renovatie, ook de aanwonenden worden geconfronteerd met het feit dat hun huizen niet of moeilijker te bereiken zijn.

Dat de auto's dan geparkeerd worden op plaatsen die de winkelbedrijven graag open willen houden voor hun klanten, is daarvan dan weer het gevolg. Want iedereen wil natuurlijk zijn of haar auto zo dicht mogelijk bij huis parkeren.

Kortom het is wel allemaal veel gedoe.

De aanwonenden zijn dus ook niet blij met de huidige situatie, maar ook zij begrijpen dat deze werkzaamheden noodzakelijk zijn en hopen dat de overlast, want die is er, zo kort mogelijk gaat duren. De termijn van begin oktober 2019 tot eind januari 2020, vinden ook deze mensen heel erg lang. Zij ervaren zeker overlast dat werd duidelijk, maar in tegenstelling tot de betrokken winkeliers merken zij dit niet direct in hun portemonnee. 

Na dit rondje door de buurt blijkt dat er zowel bij de winkeliers als de aanwonenden begrip is voor de situatie, maar vrolijke gezichten waren er niet echt, want 31 januari 2020 is nog heel ver weg. Er liggen ook nog wel een aantal gevaren op de (opengebroken) weg. Wordt de planning wel gehaald en wat gaat de vorst doen? 

De gemeente heeft alle betrokkenen en dus ook de winkeliers vooraf een brief gestuurd waarin deze werkzaamheden werden aangekondigd. Misschien is het een idee om over een aantal weken de betrokkenen een update te sturen over de gang van zaken en aan te geven of de werkzaamheden op schema liggen, maar mogelijk was dit al gepland. Het begrip bij alle betrokkenen is er wel degelijk, maar een goede communicatie en begrip voor de overlast vanuit de gemeente wordt, zoals uit de gesprekken blijkt, zeer op prijs gesteld. 

Doe er dan ook een versnapering bij en bestel deze bij één of meerdere winkels rond de Esweg. Zij verdienen dit, niet alleen omdat ze er zakelijk last van hebben, maar met name omdat ze ondanks de omzetderving tot nog toe zo geweldig positief blijven. 

 


«   »