7 november 'Debat op locatie' deze keer in Den Ham

DEN HAM - In opdracht van de gemeenteraad organiseert de lokale omroep Delta FM voor de tweede keer dit jaar een debat op locatie. De avond wordt gehouden op donderdagavond 7 november 2019 en de locatie is de kantine van de vv Den Ham. De onderwerpen worden niet ingebracht door de politiek, want presentator Chris Walraven en gespreksleider Han Pape, die namens Delta deze avond vormgeven, hebben hierin de volledige vrijheid, hoewel er wel overleg wordt gepleegd met een aantal raadsleden, die namens de raad mee denken en adviseren. De onderwerpen die aan de orde komen op 7 november zijn voor het grootste gedeelte bepaald aan de hand van de enquête die onder de inwoners van Den Ham is uitgezet en door suggesties van inwoners van Den Ham die op andere wijze richting de organisatie zijn binnen gekomen. Het moet een interactieve avond worden, waarbij het aanwezige publiek een belangrijke rol moet gaan vervullen, want bij ieder onderwerp krijgt de zaal de gelegenheid te reageren en vragen te stellen, 

De avond wordt niet rechtstreeks uitgezonden, maar wordt in zijn geheel opgenomen en op 9 en 10 november een aantal keren integraal herhaald op Delta TV. Tevens is dit debat op locatie vanaf 11 november via YouTube en Facebook terug te kijken.

Omdat dit soort avonden niet op de minuut af te plannen zijn, mede door de interactie met het publiek, zijn hieronder slechts de tijden vermeld van de aanvang, de pauze en het einde van de avond. De organisatie streeft er naar een pauze in te lassen van 15 minuten en het tweede gedeelte van de avond uiterlijk te beginnen om 21.00 uur.

19.00 uur   Inloop

19.30 uur   Welkom en inleiding door presentator Walraven. 

vv Den Ham

Han Pape gaat in gesprek met de bestuursleden Dennis Bosch en Jan Bosch van vv Den Ham. De club neemt een                        belangrijke plaats in de gemeenschap van Den Ham in en onderscheidt zich op een groot aantal terreinen. Dus er lijkt                    op voorhand voldoende stof tot gesprek. 

Het Middendorpshuis

Het tweede onderwerp van de avond is de toekomst van het Middendorpshuis na het vertrek van de TTI/VVV. De                            gasten die aan de tafel bij Han Pape aanschuiven zijn Gert Kottier namens de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-                      Vroomshoop en namens het Expositiehuis waarschijnlijk Jan Kremer. Beide verenigingen maken gebruik van het                        Middendopshuis, maar het vertrek van TTI heeft organisatorisch gevolgen. Hoe en wie gaat de plek van TTI  opvullen en wat zijn eigenlijk de plannen met dit historische gebouw van de gemeente?

Puinbreken in het buitengebied

Dat handelsonderneming Dekker in Den Ham en de gemeente het niet eens zijn over een vergunning om zes keer per                    jaar puin te mogen breken is inmiddels wel duidelijk. Tijdens het debat in de raadszaal waren veel Hammenaren                              persoonlijk aanwezig om Jan Dekker te ondersteunen. Ook waren er zeker een aantal politieke partijen in de gemeenteraad die    van mening zijn dat de vergunning moet worden verleend, maar de meerderheid lijkt hier echter anders in te staan. Han Pape gaat hierover in gesprek met ondernemer Jan Dekker en de fractievoorzitter van GBT, Marcus Elzinga. In tegenstelling tot het raadsdebat over dit onderwerp krijgen de omwonenden rond het bedrijf hier wel de gelegenheid om te reageren en vragen te stellen, maar dan moeten ze natuurlijk wel komen. 

21.00 uur Aanvang tweede gedeelte van de avond

Den Ham Breed

In het tweede gedeelte van deze avond komt er maar één onderwerp ter tafel. Onder de titel 'Den Ham Breed'                                schuiven de volgende gasten aan de tafel bij Han Pape aan: Martina Ingenkamp, namens Gastvrij Twenterand, Henk                      Jansen, namens Den Ham Doet!, Erwin Lette, namens Leven in Den Ham en Gerrit Kuiper, namens stichting                                  Brinkdorp Den Ham.

Hoewel de focus ligt op een toeristisch Den Ham geeft de titel 'Den Ham Breed' het al aan, er komen een groot aantal                    onderwerpen voorbij die spelen en/of belangrijk zijn voor de kern Den Ham. Dat kan gaan over de invulling van De                          Brink, over de gevolgen voor je bedrijf als de gemeente maandenlang de weg naar je winkel afsluit, tot aan de ruzie tussen twee recreatieondernemers om zo maar even wat voorbeelden te noemen. Ook de zaal krijgt hier weer volop de gelegenheid mee te praten en zelf ook onderwerpen aan te dragen, ook onderwerpen die niet direct met het toerisme te maken hebben.

Terugblik

Presentator Walraven kijkt aan het eind van de avond samen met kernwethouder Bart-Jan Harmsen terug op de onderwerpen die voorbij zijn gekomen en wie weet kan de wethouder er zelfs wel zijn politieke mening over geven.

Afsluiting

Het einde van de avond zal ergens rond 22.00 uur liggen, maar dat is dus mede afhankelijk van de inbreng van het publiek. De organisatie hoopt dat er veel Hammenaren op deze avond afkomen en vooral actief mee willen doen om er een succes van te maken. Er zullen overigens naar verwachting ook raadsleden in de zaal zitten die zich willen mengen in de discussie. Hoewel dat niet verboden is, ligt deze avond de prioriteit duidelijk op de interactie met de inwoners van Den Ham. De politiek heeft voldoende andere gelegenheden om met elkaar te debatteren, bij het debat op locatie van 7 november 2019 gaat het om Den Ham en is het aan de inwoners van Den Ham.

 

Donderdagavond 7 november 2019 debat op locatie bij 

Aanvang 19.30 uur

 


«   »