Is het nu een besloten of een openbare vergadering?

TWENTERAND - Donderdagavond 17 oktober 2019 worden de raadsleden van zes gemeenten op de hoogte gebracht van de resultaten dat het onderzoek van Iroko heeft opgeleverd over het scenario dat het dagelijks bestuur van Soweco voor ogen heeft bij hun plannen voor de ontmanteling van Soweco. Ook kunnen de raadsleden met hun 'eigen' wethouder hierover op deze bijeenkomst in gesprek. De media hebben voor deze radenbijeenkomst of raadsinfo geen uitnodiging ontvangen en tot 8 oktober kreeg de ondernemingsraad van Soweco ook geen enkele reactie op hun vraag of zij als or op 17 oktober aanwezig kon zijn. Op 8 oktober werd echter in een bijeenkomst met enkele ambtenaren de or alsnog toestemming verleend als toehoorder op 17 oktober aanwezig te zijn. Tot op dit moment zijn er richting de media echter geen uitnodigingen verstuurd.

De cruciale vraag of de media wel of niet bij deze bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, of deze nu uitgenodigd zijn of niet, is de volgende: Hebben we het hier over een besloten of een openbare vergadering? 

De uitnodiging die richting de raadsleden is verstuurd spreekt over een informele vergadering en in de gemeenteraad van Almelo werd gisteravond aangegeven dat ook raadvolgers hierbij aanwezig mochten zijn. Daaruit valt dan dus op te maken dat ook de media gewoon toegang hebben tot deze vergadering, net zoals tante Truus en oom Herman, om zo maar even wat namen te noemen. Je kunt je dan ook afvragen waarom er ambtelijk een gesprek moest volgen met  de or van Soweco waarin men specifiek toestemming kreeg als toehoorder aanwezig te zijn, men had dan toch gewoon kunnen wijzen op de uitnodiging waarin het bestuur van Soweco in feite zelf aangeeft dat het hier een openbare vergadering betreft? Het enige dat je het bestuur dan zou kunnen verwijten is waarom er dan geen uitnodigingen zijn verstuurd, in eerste instantie richting de or en in tweede instantie richting de media? In de commissievergadering van de gemeente Almelo van 8 oktober 2019, kwam deze vraag tijdens het inspreken van Meriam Doeschot, woordvoerder namens de or Soweco, ook ter sprake, maar er kwam feitelijk geen duidelijkheid of het nu een besloten of een openbare vergadering is.

Gezien het belang van dit onderwerp en de uitkomsten van dit onderzoek, waarover per gemeente, maar ook door de media overigens wel wat verschillend over gedacht wordt, is de vraag of het een besloten of openbare vergadering is, in de ogen van De Twenterander beslist van belang. Tot op heden is daar geen concreet antwoord op te geven, ook niet na de commissievergadering van gisterenavond in Almelo. De Twenterander heeft deze vraag dan ook specifiek gesteld aan de afdeling communicatie van de gemeente Twenterand en verwacht hier op korte termijn een antwoord op. De uitnodiging gericht aan de raadsleden is hierin echter naar onze mening duidelijk want men spreekt van een informele bijeenkomst. Dus zou het niet versturen van de uitnodiging richting de media moeten berusten op een vergissing en hebben de media 17 oktober gewoon toegang. Maar het blijft natuurlijk politiek.

Nagekomen bericht: De woordvoerder van de gemeente Twenterand heeft snel gereageerd op de door de Twenterander gestelde vraag en het antwoord is ook heel duidelijk: 'De radenbijeenkomst van 17 oktober over Soweco is een besloten bijeenkomst en de pers kan daar dan ook niet bij aanwezig zijn.' Waarvan akte. Dit roept overigens wel weer een nieuwe vraag op en dat is waarom in een besloten radenvergadering de ondernemingsraad van Soweco dan wel toegang krijgt. Maar dat de or daarbij aanwezig moet zijn is voor De Twenterander zo vanzelfsprekend, dat we deze vraag niet zullen stellen, want het gaat tenslotte om de mensen van Soweco en die hebben er recht op om uit de eerste hand te vernemen wat er met hen gaat gebeuren. Een vaak gebruikt argument in de politiek is het uitgangspunt dat wat voor de één geldt, ook voor de ander moet gelden, maar kennelijk gaat dit dus hier niet op en gaan deze zes wethouders, onder aanvoering van Arjen Maathuis opvallend selectief om met dit uitgangspunt.

 

Uitnodiging informele radenbijeenkomst

«   »