De schaamte voorbij?

VRIEZENVEEN - Al jaren lang is de locatie, bekend als de ouwe Rabobank, aan het Manitobaplein een doorn in het oog van heel veel mensen. Hoe is het toch mogelijk dat dit verpauperde gebouw jarenlang het beeld van het Manitobaplein zo ernstig kon beschadigden en waarom heeft de politiek dit laten gebeuren? Voor velen onbegrijpelijk dat dit zo lang heeft moeten duren, maar er lijkt nu toch beweging te zitten in dit hoofdpijndossier.

Het college heeft namelijk op 1 oktober j.l. een principe besluit genomen waaruit blijkt dat er nu eindelijk wat staat te gebeuren. In het verleden hebben de betrokkenen Johan Timmerhuis en Jan Bolte diverse voorstellen gedaan, maar die bleken vrijwel allemaal onrealistisch. Bouwen tot een hoogte van ruim 15 meter zou op grote bezwaren van omwonende stuiten en bovendien was deze hoogte volgens het bestemmingsplan niet toegestaan.

Ook de vestiging van een Aldi supermarkt, waar jarenlang mee werd geschermd, bleek in de praktijk niet haalbaar. Ondertussen verpauperde het pand volledig en werd het zelfs gevaarlijk waardoor het gestut moest worden. Er schijnt nu zodanig licht aan de horizon, dat de impasse doorbroken lijkt te worden. Er  liggen concrete plannen op tafel, die overigens nog steeds in strijd zijn met het bestemmingsplan, maar voor deze plannen is het  college bereid een procedure te starten waardoor deze plannen toch gerealiseerd kunnen worden. Met name de beschikbaarheid van parkeerplekken, de afmetingen van het bouwblok en de hoogte van het gebouw, zijn zaken die in een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie moeten worden vastgelegd. Of en wanneer de sloopkogel zijn werk kan gaan doen en vervolgens met de bouw kan worden begonnen is mede afhankelijk van het feit of en welke bezwaren er tegen de plannen worden ingebracht. Een goed en duidelijk gesprek met de omwonenden lijkt een eerste stap. De bewoners van Manitobaplein 1, zijn inmiddels al wel akkoord.

In de besluitenlijst van het college van 1 oktober 2019 staat onder punt 4.0.4 het volgende:

Instemmen Principeverzoek voor ontwikkeling Manitobaplein 2 t/m 5 te Vriezenveen

Besluit:
1. In te stemmen met het principeverzoek voor de ontwikkeling van het Manitobaplein 2 t/m 5 te Vriezenveen onder voorwaarde dat:
a. De ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke
ordening (onder andere de ladder voor duurzame verstedelijking, verkeer
en parkeren);
b. Er nadere afspraken worden gemaakt over welke zorgcategorieën in
het pand worden gehuisvest.
c. Er overeenstemming wordt bereikt over de inrichtingsschets voor het
gebied en de verkoop van de eventuele benodigde grond van de
gemeente;
d. De ontwikkeling planologisch wordt ingepast met een bestemmingsplan;
e. In het op te stellen bestemmingsplan geen detailhandelsbestemming
meer wordt opgenomen;
f. Het plan wordt ontwikkeld in dialoog met de omgeving.
g. Er afspraken worden gemaakt om woningaantallen weg te bestemmen
wanneer het plan niet tijdig tot uitvoering komt.

Er lijkt dus een einde te komen aan deze situatie en dat werd tijd ook. De bal lag echter bij de eigenaren van dit pand en de politiek kon er onvoldoende aan doen. De eigenaren van dit pand komen nu met plannen die in de ogen van het college wel kunnen, al zijn er nog wel wat zaken die nader dienen te worden bekeken. Met name Johan Timmerhuis schijnt aangedrongen te hebben op een realistische oplossing en wilde niet langer wachten. Zeker is dat er een grote en belangrijke stap is gezet. De heren Timmerhuis en Bolte hebben een derde partij gevonden die de plannen mede wil gaan ontwikkelen en kennis van zaken heeft op het gebied van de zorg en kennelijk ook de budgetten, maar onduidelijk blijft tot op dit moment welke partij dat is. De naam Weghorst Wierden zingt overigens wel rond, maar tot op dit moment is daar geen bevestiging voor gevonden. 

De plannen bestaan uit:

- Begane grond: plintfuncties (dienstverlening, zorg, praktijkruimtes, wonen/bergingen);
- 1e verdieping: circa 20 zorgappartementen (24 uurs zorg);
- 2e verdieping: 10 appartementen van circa 100 m² GBO voor de vrije verkoop;
- 3e verdieping: 6 appartementen van circa 110 m² GBO voor de vrije verkoop.

Ten opzichte van de huidige situatie en de bestaande mogelijkheden gaat het hier om een plan met een
extra verdieping (vier bouwlagen), toevoeging van circa 20 zorgappartementen en 2 extra woningen. In
de plannen wordt het pand enkele meters richting het Manitobaplein geschoven.

In het bestand hieronder leest u de nadere details van deze grootschalige plannen en de vragen die het college er nog over heeft. Dit college kan dus hoogstwaarschijnlijk binnenkort weer een onderwerp van de bucketlist afstrepen en het lijkt er op dat eindelijk het Manitobaplein de uitstraling krijgt die het verdient.  Na het oude postkantoor is nu de oude Rabobank aan de beurt.

Plannen locatie oude pand Rabobank Manitobaplein

«   »