Tweede debat op locatie in en over Den Ham

DEN HAM - De lokale omroep Delta FM/TV organiseert op 7 november 2019 in de kantine van vv Den Ham het tweede debat op locatie. In opdracht van de gemeenteraad worden deze avonden georganiseerd, steeds in een andere kern, waarbij het merendeel van de onderwerpen die aan de orde komen spelen in de kern waar het debat wordt gehouden. Het uitgangspunt is dat het geen politieke debatten moeten worden, want die kunnen de mensen al regulier volgen via de raadsuitzendingen en het praatprogramma Politieke stem op Delta FM. Het uitgangspunt is dat juist de inwoners en ondernemers van een kern met  elkaar in gesprek gaan over onderwerpen waarvan zij vinden dat deze belangrijk zijn voor hun kern. De onderwerpen worden door de inwoners zelf aangedragen door deze te melden bij de organisatie of door een enquête in te vullen die hiervoor onder de inwoners en ondernemers van een kern is verspreid. De bedoeling is dat er jaarlijks twee van deze debatten worden gehouden. Het eerste debat op locatie vond plaats in juli 2019 in Westerhaar-Vriezenveensewijk en de tweede avond in 2019 staat dus gepland voor 7 november in Den Ham. In 2020 zijn de kernen Vroomshoop/Geerdijk en Vriezenveen aan de beurt.

De lokale omroep heeft Han Pape en Chris Walraven gevraagd deze avonden te organiseren, zodat de omroep zich volledig kan bezig houden met de techniek rond deze uitzendingen. Afhankelijk van een aantal factoren wordt besloten de uitzending rechtstreeks uit te zenden of dat de uitzendingen later integraal worden herhaald. Zeker is dat deze bijeenkomsten later terug gekeken kunnen worden. Het moeten interactieve debatten worden, waar het aanwezige publiek in de gesprekken wordt betrokken. De politiek zal op deze avonden dus beslist geen hoofdrol vervullen, maar ook niet ontbreken, want voor veel zaken die ingebracht worden speelt de politiek een rol en is een politiek standpunt van toegevoegde waarde. Op 7 november zal ook de kernwethouder van Den Ham Bart-Jan Harmsen aanwezig zijn en aan het eind van de avond zal met hem in ieder geval even teruggekeken worden op de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. Maar hij zal zeker niet de enige geïnteresseerde politicus zijn.

Er hebben 154 inwoners/ondernemers uit Den Ham de enquête ingevuld en bovendien heeft de organisatie een groot aantal mails ontvangen met suggesties over onderwerpen. Bij de suggesties kwam als nr. 1 onderwerp de verkeerssituatie bij Harwig uit de bus, als nr. 2 de perikelen rond de handelsonderneming Dekker en het bestemmingsplan en als heel goede derde het toerisme gekoppeld aan de invulling van het centrum van Den Ham en met name De Brink. Er waren nog een aantal interessante suggesties die zeker betrokken worden bij het maken van de keuzes over de onderwerpen.

Chris Walraven: 'Op dit moment zijn wij bezig mensen uit te nodigen die of persoonlijk betrokken zijn bij de voorgestelde onderwerpen of vanuit een organisatie, bedrijf of functie er mogelijk wat mee kunnen of er wat van vinden. Het is te vroeg om nu al aan te geven welke onderwerpen er op deze avond daadwerkelijk aan de orde komen, want het kan natuurlijk zijn dat een gast, waarvan de aanwezigheid cruciaal is om zo'n onderwerp te bespreken, op deze datum verhinderd is of er voor kiest niet mee te werken. Als dit het geval is, gaan we op zoek naar een vervanger of schrappen zo'n onderwerp en kiezen een ander onderwerp. Ook kan het zo zijn dat er over een onderwerp, dat voor de inwoners van Den Ham heel belangrijk is, achter de schermen en dus buiten de openbaarheid al gesproken wordt en er daadwerkelijk ook stappen gemaakt worden, dan moet je zo'n proces natuurlijk niet storen en bovendien krijg je de juiste mensen dan ook niet aan tafel. Ik snap dat mensen niet direct staan te springen om aan de gesprekstafel aan te schuiven, want het is niet makkelijk om als gast aan te geven of je ergens voor of tegen bent, maar iedere gast krijgt de ruimte om zijn of haar mening te geven en we zorgen er voor dat de gesprekken zowel aan tafel als vanuit de zaal met respect voor elkaars mening verlopen. Vrijwel iedereen heeft wel een mening, maar niet iedereen heeft de moed deze in de openbaarheid uit te spreken. Dat is een gemis en mogelijk worden er daardoor soms ook besluiten genomen, die achteraf te weinig draagvlak blijken te hebben. Op 7 november kunnen de Hammenaren zich uitspreken over een aantal onderwerpen en ik heb er vertrouwen in dat ze dit ook gaan doen.'

Hoewel de onderwerpen en de gasten dus nog niet allemaal vast staan, zijn de gesprekken hierover gaande en er zijn al een aantal afspraken gemaakt. Het belooft een heel interessante avond te worden waar de inwoners van Den Ham mee kunnen praten over onderwerpen waarvan zij zelf vinden dat deze besproken moeten worden. Zodra de onderwerpen definitief zijn worden deze naar buiten gebracht. De organisatie gaat er van uit dat er veel publiek aanwezig zal zijn en dat men bereid is actief mee te praten over de onderwerpen die spelen in Den Ham en ter tafel komen. 

Donderdagavond 7 november 2019 'Debat op locatie' in de kantine van vv Den Ham

Inloop vanaf 19.00 uur aanvang 19.30 uur.

Presentatie Han Pape en Chris Walraven

 


«   »