Twenterand is uniek in al zijn verdeeldheid

TWENTERAND -  De gemeente Twenterand is rond de eeuwwisseling in het kader van de gemeentelijke herindeling en dus onder druk van boven af, ontstaan. Bij zaken die van bovenaf worden opgedragen, ontbreekt het in veel gevallen echter aan draagvlak. Dat de vier grotere kernen waaruit Twenterand bestaat niet stonden te springen bij deze herindeling is dan ook heel voorzichtig uitgedrukt en dat men elkaar het licht in de ogen niet gunde is mogelijk net weer wat te sterk uitgedrukt. Feit is dat er aan de eenheidsgedachte binnen de gemeente Twenterand nog wel het een en ander ontbreekt.

Als we deze vier kernen eens kort de revue laten passeren kom je al snel tot de conclusie dat er met de kernen op zich helemaal niets mis is. Sterker nog deze kernen vormen wel allemaal, zonder uitzondering, een hechte gemeenschap en de inwoners zijn bereid zaken op te pakken die belangrijk en/of noodzakelijk zijn voor hun kern.

 

Vriezenveen bestaat 650 jaar en dat wil men in deze kern weten ook. Een feestprogramma dat klinkt als een klok barst eind deze week los. Je kunt er niet omheen en heel Vriezenveen loopt uit om één of meerdere onderdelen van het programma te bezoeken of er aan deel te nemen. Dat men in Vriezenveen evenementen kan organiseren daarover is ook geen discussie mogelijk, met als grote voorbeeld ‘Tot de Nek in de Drek’ een evenement dat binnen korte tijd zelfs landelijke bekendheid verwierf. Het is met afstand de grootste kern binnen de gemeente.

Programma 650 jaar Vriezenveen www.650jaarvriezenveen.nl/nl/feestweek

 

Vroomshoop viert deze week het 160 jarige bestaan en ook deze kern weet wat organiseren is en is ook in staat vrijwel de hele gemeenschap mee te nemen in het feestgedruis. De Hollandse avond was in een mum van tijd uitverkocht en zowel het bedrijfsleven als de inwoners van Vroomshoop vinden elkaar om er een mooie feestweek van te maken. De Haere Triatlon is een jaarlijks evenement dat stevig op de kaart staat en waar veel vrijwilligers uit deze kern bij betrokken zijn. Ook aan deze triatlon doen sporters mee uit heel Nederland en zelfs uit het buitenland.

                                                                 Programma 160 jaar Vroomshoop www.feestweekvroomshoop.nl.

 

Den Ham in 1333 al genoemd en in 1811 als gemeente ontstaan vormt ook een hechte gemeenschap en als het nodig is en tevens in het belang is van de kern Den Ham, slaat men de handen ineen. Het grote voorbeeld is in deze het overnemen van zwembad de Groene Jager. De gemeente wilde het zwembad sluiten, maar dat lieten de Hammenaren niet gebeuren. Nu draait dit zwembad al enkele jaren heel succesvol door de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Het historisch schouwspel is in deze kern het voorbeeld van samen evenementen organiseren, een bijzonder evenement dat deze kern met de prachtige Brink landelijk op de kaart zet.

 

Westerhaar-Vriezenveensewijk  is de kleinste van de vier grotere kernen, maar er is niets mis met de betrokkenheid van de inwoners bij zaken die er in deze kern spelen. Als het moet staan ze er, één voor allen en allen voor één, niet lullen maar poetsen. Juist omdat de kern wat kleiner is, lijkt het wel of de eenheid hierdoor nog net wat groter is. Hoewel er dan wel geen evenementen worden georganiseerd die direct landelijke bekendheid genieten, worden er voor de inwoners zelf heel veel zaken op touw gezet die de saamhorigheid alleen maar versterken. Laat deze inwoners dus maar schuiven, die redden zich wel, maar kom niet aan de kern, want dan zijn de rapen gaar.

Conclusie

Al deze kernen zijn uniek en vormen als kern een zeer hechte gemeenschap. Voor de gemeente Twenterand als geheel ligt dit toch wel wat genuanceerder, er wordt zelfs wel eens gezegd dat Twenterand tot het bot verdeeld is. Dat is wel wat sterk, maar de gedachte één voor allen, allen voor één, wordt gemeente breed niet of in ieder geval onvoldoende gedragen. Van oudsher vormden deze vier kernen al geen gemeenschap, want deze vier kernen stonden in het verleden regelmatig lijnrecht  tegenover elkaar. Met name de oudere generatie heeft dan ook nog steeds wat moeite met de eenheidsgedachte, zo zijn ze ook opgevoed dus dat zit best diep. Maar de tijd dat men als vijanden tegenover elkaar stond is al lang voorbij, maar dat het gemeentehuis van Den Ham moest worden gesloten ligt nog steeds gevoelig in Den Ham, net zoals de sluiting van zwembad De Plump in Westerhaar, om zo maar wat onderwerpen te noemen. De rivaliteit is dus nog lang niet verdwenen en of je van een gezonde rivaliteit kunt spreken, is ook nog maar de vraag. Het gevoel verandert echter wel en met name de jongere generatie heeft die rivaliteitsgedachte vrijwel niet meer.

De inwoners van deze vier grotere kernen zijn uniek en dat geldt ook voor de inwoners van Geerdijk, de Pollen, Bruinehaar en de buurtschappen. Als alle inwoners de krachten bundelen, zonder de unieke karakteristieken van de diverse kernen en buurtschappen op te geven, dan hebben we het in de volgende generatie niet meer over kerktorenpolitiek of beginnen er niet iedere keer weer over dat de ene kern meer voor elkaar krijgt dan een andere kern. Dat verhaaltje kennen we nu wel en is echt achterhaald en moet maar eens stoppen. Kijk meer naar voren en denk groter. De jeugd heeft de toekomst, dus het gaat gelukkig binnenkort helemaal goed komen met Twenterand.


«   »