PLUS + artikelen met net wat meer eigen duiding en achtergronden

Partir c'est mourir un peu

TWENTERAND - Na een mooi, maar best verrassend afscheid als presentator van het praatprogramma Politieke stem op Delta FM, stopt Chris Walraven ook met de redactie van deze nieuwssite en de uitzendingen via Delta TV van de raadsvergaderingen. Ook dit gebeurt eerder dan verwacht, maar zoals hij zelf al eerder aangaf soms lopen zaken nu eenmaal zo. 

Lees meer »

De lokale politiek tevreden met zomerreces

TWENTERAND - Het leek de afgelopen weken voor de fractievoorzitters van de zeven politieke partijen die Twenterand rijk is, echt wel wat op werken. Niet alleen stonden er een aantal zware onderwerpen op de politieke agenda, maar er diende tussendoor ook nog even een aanbeveling te worden vastgesteld die moet leiden tot de benoeming van een nieuwe burgemeester. Dat raadsvergaderingen overigens tot aan de volgende morgen duren, is natuurlijk van de gekke, want om meer dan vijf uur lang volledig geconcentreerd te blijven is vrijwel onmogelijk en je moet je echt afvragen of het verstandig is om tot diep in de nacht door te vergaderen.

Lees meer »

Alle politieke partijen slaan de handen ineen

Alle politieke partijen in Twenterand en dat zijn er zecen, slaan de handen ineen en doen een gezamenlijke oproep aan de Statenleden om het voorstel van gedeputeerde Bert Boerman over de schaderegeling voor de getroffen huizenbezitters langs het kanaal Almelo de Haandrik zodanig aan te passen, zodat dit voorstel een stuk ruimhartiger gaat worden.

Lees meer »

Inspreken is een recht maar er gelden ook regels

TWENTERAND - Naar aanleiding van een behoorlijk aantal (8) insprekers tijdens het debat over het zwembad ontstond via de sociale media een discussie of met name de fractievoorzitters van GBT en de CU, Marcus Elzinga en Gerjan Smelt, de insprekers wel met voldoende respect tegemoet waren gekomen, want volgens sommigen gingen zij er te hard in. De meningen waren verdeeld, maar de meeste mensen die reageerden waren het er mee eens, dat dit hier het geval was geweest. Dit zegt natuurlijk helemaal niets, alleen dat er meer medestanders hebben gereageerd en daar kun je dus verder echt geen conclusie uit trekken.

Lees meer »

Update: Op 2 juli omstreeks 20.30 uur weten we het allemaal

TWENTERAND- Er staat donderdag 2 juli 2020 een bijzondere openbare raadsvergadering gepland, een vergadering die volledig in het teken zal staan van de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester van Twenterand. De procedure voor een nieuwe burgemeester heeft wat vertraging opgelopen, omdat er tijdens de eerste sollicitatieronde, zich te weinig kandidaten hadden aangemeld. 

Lees meer »

Ook de nieuwssite De Twenterander stopt binnenkort

TWENTERAND - Het vertrek van programmamaker Chris Walraven bij de lokale omroep Delta FM, heeft ook gevolgen voor de nieuwssite De Twenterander. De focus bij deze nieuwssite ligt, naast een deel van de berichten die ook op de andere nieuwssites te vinden zijn, met name op de berichtgeving over de lokale politiek. Deze site had de onafhankelijke journalistiek hoog in het vaandel staan en de redactie had geen commerciële belangen waar rekening mee gehouden moest worden. Dat is een groot goed, maar financieel gezien is dit weinig profijtelijk.

Lees meer »

Zo ziet de helpende hand van de provincie er dus uit.

TWENTERAND - Tot op heden is altijd aangeven door de provincie en namens de provincie ook door gedeputeerde Bert Boerman, dat er op voorhand al 40 miljoen euro was gereserveerd, en als er meer nodig was er extra gelden zouden komen, om de gedupeerde huizenbezitters langs het kanaal Almelo de Haandrik schadeloos te stellen. Dat dit bedrag nu minder is geworden is zeker nieuws, maar geen nieuws waar de gedupeerden blij van worden, in tegendeel zelfs. Het geeft weer voer aan het feit dat de uitkomsten van het onderzoeksrapport de reden is dat er binnen de provincie terugtrekkende bewegingen worden gemaakt. De conclusie uit het onderzoeksrapport is namelijk dat het grootste deel van de schade niet veroorzaakt is door werkzaamheden aan het kanaal in opdracht van de provincie tussen 2011 en 2016. Waar dit dan wel aan ligt, dat kan men na ruim een jaar onderzoek en veel geld aan onderzoekskosten niet aangeven en aanvullend onderzoek is zinloos, want de gegevens die noodzakelijk zijn voor zo'n onderzoek ontbreken. 

Lees meer »

Ik worstel en kom boven

TWENTERAND - De politiek, maar ook de inwoners van deze samengestelde gemeente hebben kennelijk iets met (zwem)water. De afgelopen 10 jaar stond het water bij twee wethouders zelfs zo hoog aan de lippen dat zij de handdoek hebben gegooid en zijn afgetreden. Een andere wethouder moest de droom over een zwembad in Vriezenveen Noord gedwongen opgeven, hoewel je in dit geval moeilijk kunt spreken van een natte droom. De huidige wethouder is bezig zijn hoofd boven water te houden en dat gaat hem wel lukken, maar hij zal mogelijk wel wat water bij de wijn moeten doen. 

Lees meer »

Gaat het om Leonardo of om politieke publiciteit?

TWENTERAND - De PVV Twenterand heeft de publiciteit gezocht om aandacht te vragen voor de in de ogen van fractievoorzitter Erik Veltmeijer mensonterende situatie voor Braziliaanse Leonardo (14) uit Vroomshoop. In de raadsvergadering van dinsdag 16 juni gaat hij hierover vragen stellen aan burgemeester Annelies van der Kolk. Hij gaat zelfs nog een stapje verder door vooruitlopend op haar afscheid in september aan te geven dat het een geweldig cadeau zou zijn van deze burgemeester, door mee te helpen in deze goede strijd. Een opvallende gedachte, want meestal krijg je bij een afscheid cadeaus en geeft je deze op zo'n moment niet weg. Je laat meestal als burgemeester wel wat achter en dat is bij deze burgemeester ook het geval en bestaat gelukkig uit meer zaken dan alleen het weggeven van het cadeau, waar de PVV haar nu op de valreep om vraagt.

Lees meer »

Dorpsraad Vriezenveen laat weer eens van zich horen

VRIEZENVEEN - Het was al weer een heel tijdje stil vanuit de dorpsraad Vriezenveen. Op de website van deze dorpsraad is het laatste geplaatste bericht van 3 september 2019 over de sluis Schipsloot en op de Facebookpagina was het laatste bericht op 24 december 2018. Hoewel er nog wel op 7 april 2020 een video werd geplaatst over de bevrijding van Vriezenveen 75 jaar geleden. Voor de rest volledige stilte, althans naar buiten toe. Er kwamen dan ook wel wat vragen via de sociale media voorbij over de activiteiten van deze in 2017 opgerichte dorpsraad Vriezenveen. 

Lees meer »

Resultaat zonnepark niet in jaarrekening gemeente

TWENTERAND - In de raadsvergadering van 30 juni 2020 moet de raad ook de financiële resultaten van de gemeente Twenterand over het boekjaar 2019 goedkeuren. De gemeenteraad heeft weliswaar een zogenaamde auditcommissie die samen met de ambtenaren en de accountant deze jaarstukken bespreekt, er vragen over stelt en hierover verslag uitbrengt aan de gemeenteraad, maar de raad moet daar vervolgens nog wel akkoord mee gaan. In de onderliggende stukken ontbreekt overigens nog de noodzakelijke accountantsverklaring, maar deze verklaring kan natuurlijk nog wel voor 30 juni binnenkomen en dan alsnog worden toegevoegd aan de stukken. Het door de raad goedgekeurde raadsverslag moet voor 15 juli bij de provincie zijn ingediend, anders dreigt code rood.

Lees meer »

Klinkhamer wist zijn woede kennelijk goed te verbergen

TWENTERAND - In het raadsdebat over Engbertsdijkvenen sprak de voorzitter van het Veenmuseum zijn bezorgdheid uit over de plannen dit natuurgebied te gaan vernatten en de gevolgen die dit gaat krijgen voor met name het buitengebied van het museum. Op dit moment is in de herfst en winterperiode het buitengebied van het museum al vrijwel onbegaanbaar door de hoge waterstand, maar dat wordt met de nieuwe plannen nog veel erger. Nu rijden er door het buitengebied vanaf april tot eind september nog treintjes de bezoekers rond, maar misschien moeten dat wel bootjes worden in de toekomst, zo gaf hij aan. De gemeenteraad wil dit niet laten gebeuren, die verzekering kreeg Jeroen Klinkhamer van de raad en hoe men dit gaat oplossen dat is nog niet bekend, maar met betrekking tot de toegankelijkheid van het buitengebied gedurende het seizoen, komt er een oplossing.

Lees meer »

Schaderegeling huizenbezitters gaat op de schop

ZWOLLE - De coalitiepartijen in de Provinciale Staten van Overijssel dienen morgen een wijziging in op de schaderegeling die gedeputeerde Bert Boerman enkele weken geleden presenteerde. Het was vanaf het begin duidelijk dat deze regeling door zowel de gedupeerden, maar ook door de politiek, zowel provinciaal als lokaal, als te mager werd beoordeeld. Er is nu sprake van een forse wijziging die zeker ook financieel gevolgen zal hebben. In het nieuwe voorstel worden namelijk ook de bezitters van huizen, waarvan volgens het onderzoeksrapport geen relatie kon worden vastgesteld met de werkzaamheden aan het kanaal, maar waarbij dit ook niet kon worden uitgesloten, tot een maximum bedrag van 200.000 euro gecompenseerd. Uit het rapport bleek overigens dat dit voor het merendeel van de ruim 350 huizen van toepassing is, dus dan spreek je echt over forse bedragen. 

Lees meer »

Burgemeester van der Kolk sluit een nieuwe waarneming niet uit

TWENTERAND - Presentator Walraven stelde in de uitzending van Politieke stem op Delta FM burgemeester Annelies van der Kolk de volgende directe vraag: 'Met alle respect gesproken, is dit uw laatste kunstje als burgemeester of bent u nog beschikbaar als er ergens in den lande een beroep op u wordt gedaan?' Zij was hierin, zoals we ook van haar gewend zijn, heel duidelijk, als er een beroep op haar wordt gedaan voor een korte periode neemt zij dit in zeker overweging zo heeft zij de commissaris van de koning laten weten, maar dat moet dan wel voor een kortere periode zijn dan de huidige meer dan drie jaar in Twenterand.

Lees meer »

Poging 'dorpsraden' lijkt kansloos

TWENTERAND - De gezamenlijke dorpsraden en algemeen belangen geven de moed niet op en hebben afgelopen dinsdag het college en de gemeenteraad een uitgewerkt voorstel doen toekomen om alsnog af te stappen van het voornemen een nieuw zwembad te bouwen. Zij geven aan dat de renovatie en de uitbreiding van het huidige zwembad de Stamper kan voor een bedrag van 4.7 miljoen euro excl. btw en dat hierbij ook wordt uitgegaan van een drie baden concept. Dat is in geld uitgedrukt overigens een wezenlijk verschil met de 10.1 miljoen euro excl. btw die in het voorliggende collegevoorstel wordt genoemd voor de bouw van een nieuw zwembad,

Lees meer »

Laatste uitzending Politieke stem op Delta FM gekaapt

VRIEZENVEEN - De laatste uitzending van het praatprogramma Politieke stem op Delta FM werd al vrij kort na het begin gekaapt door wethouder Bart-Jan Harmsen en de gedegen voorbereiding van presentator Walraven ten spijt, moest hij de regie volledig uit handen geven. Dat zou overigens niet voor de laatste keer gedurende deze bijzondere uitzending zijn. Wethouder Harmsen nam het woord en gaf aan dat het college echt niet altijd zo blij is geweest met de politieke verslaggeving van Walraven, maar een mooier compliment kun je eigenlijk als politiek verslaggever niet krijgen. Harmsen overhandigde namens het college de vier teamleden die bijna 2.5 jaar deze reeks uitzendingen mogelijk hebben gemaakt een mooie mand met streekproducten.

Lees meer »

Ook de Statenleden zijn beslist niet onverdeeld positief

ZWOLLE - Dat de gedupeerden niet tevreden waren over de invulling van de helpende hand van de provincie was vooraf wel duidelijk, maar gisteren waren ook de Statenleden niet onverdeeld heel erg positief over de inhoud van de geboden hulp. De commissie vergadering begon met een aantal emotionele betogen van getroffen huizenbezitters langs het kanaal, die werkelijk schreeuwden om hulp en dat was echt andere hulp dan de hulp die tot nog toe is aangeboden door de provincie. 

Lees meer »

(Over)volle raadsagenda op 30 juni 2020

TWENTERAND - De raadsvergadering van dinsdagavond 30 juni is overvol met als belangrijkste onderwerpen de besluitvorming over het nieuwe zwembad en de opheffing van Soweco.  Maar kennelijk leven er onder een aantal politieke partijen zoveel vragen waar direct antwoord op moet komen, dat er maar liefst vier keer gebruik wordt gemaakt van het instrument vragenhalfuurtje.

Lees meer »

Woning gesloten vanwege hennepplantage

VROOMSHOOP - Op maandag 22 juni is op last van burgemeester Van der Kolk van Twenterand een woning aan de Hammerstraat in Vroomshoop voor een periode van zes maanden gesloten. De reden is dat de politie in de woning een professioneel ingerichte hennepkwekerij heeft aangetroffen. De resten van de hennepplanten en de goederen en attributen, nodig en gebruikt voor het telen van hennep zijn in beslag genomen en vernietigd in opdracht van de officier van justitie. De gemeente treedt samen met de politie en het Openbaar Ministerie streng op tegen drugshandel. Reden hiervoor is dat de handel in en het gebruik van drugs de veiligheid, gezondheid en het woon- en leefklimaat ernstig aantasten.

Lees meer »

Weer stoom en komend water rond de jaarrekening

TWENTERAND - Er is weer gedoe rond het vaststellen van een jaarrekening van de gemeente Twenterand. De procedure is echter vrij simpel en iedere jaar gelijk, je zou mogen verwachten dat men ondertussen wel weet hoe dit aangepakt moet worden. Ook is de gemeente een aantal jaren geleden van accountant gewisseld, mede omdat de toenmalige accountant  ook een aandeel had in deze vertragingen. De gemeenteraad moet de jaarrekening 2019 vaststellen voor 15 juli 2020, want dat is de door de provincie gestelde deadline waarop deze vastgestelde jaarrekening bij de provincie moet zijn ingeleverd, voorzien van een getekende accountantsverklaring. 

Lees meer »

FNV roept Twenterand op Almelo te volgen

TWENTERAND - Er is een zakelijke verhouding tussen Twenterand en Almelo, want je kunt niet zeggen dat de relatie tussen deze twee gemeenten veel verder gaat dan het feit dat men op onderdelen wel met elkaar moet samenwerken. Dat hoeft overigens een werkbare samenwerking beslist niet in de weg te staan, sterker nog het houdt de gemeenten scherp en dat is in het belang van beide gemeenten.

Lees meer »

Debat op locatie in en over Vriezenveen

VRIEZENVEEN - Dat het debat op locatie over onderwerpen die in Vriezenveen spelen niet door kon gaan door het coronavirus was al bekend. Dit debat had zonder de uitbraak van COVID-19, overigens donderdagavond 18 juni plaatsgevonden. Of dit debat op locatie, waarvoor eerder de voorbereidingen al opgestart waren, overigens wel door kan gaan ergens in november van dit jaar is om meerdere redenen nog maar de vraag en is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus.

Lees meer »

Bijzondere laatste uitzending van Politieke stem op Delta FM

Twenterand – Vanaf maart 2018 presenteert Chris Walraven zijn politieke praatprogramma Politieke stem op Delta FM. Na goede en constructieve afspraken met voormalig voorzitter van de lokale omroep Geert de Haan ging de eerste uitzending op 22 maart 2018 de lucht in en inmiddels heeft dit programma bewezen van toegevoegde te zijn om de politiek wat dichter bij de mensen te brengen. Dat presentator Walraven op enig moment zou stoppen was bekend, maar het is best verrassend dat donderdag 25 juni nu al de laatste uitzending van Politieke stem op Delta FM gaat worden. Ook de technici betrokken bij de TV uitzendingen hebben overigens aangegeven te stoppen met hun vrijwilligers werk voor de televisiepoot van de lokale omroep.

Lees meer »

Partir c'est mourir un peu