Toch een toost op de Twenterander 

De gemeente Twenterand heeft begin 2019 kenbaar gemaakt de opdracht tot plaatsing en verspreiding van Gemeentecontact te gunnen aan weekblad De Toren uit Hardenberg. Daar valt best het één en andere over te zeggen, maar dit is niet de plek om dat te doen. Feit is wel dat het uitgangspunt in het huidige coalitieakkoord via een meervoudig onderhandse aanbesteding, de inschrijvers uit te dagen om met een andere wijze van communiceren te komen, waarmee de gemeente zich ten doel stelt "meer zichtbaar te willen zijn voor onze inwoners en bedrijven", in onze ogen niet wordt gerealiseerd. Maar het ligt meer op het terrein van de politiek om daar wat van te vinden. 

Wij vinden de rol van een onafhankelijke journalistieke inbreng niet alleen heel belangrijk, maar zelfs noodzakelijk. Deze rol staat echter helaas wel steeds vaker onder druk en de afdeling communicatie van de gemeente dacht zelfs dat onze onafhankelijke berichtgeving negatief zou uitwerken op de gemeentelijke berichtgeving. Ook daar vinden we zeker wat van, maar voor nu laten we het hier maar bij.

Een gratis huis-aan-huiskrant zoals wij deze voor ogen hadden kon, mede door het niet verkrijgen van de gemeentelijke berichtgeving tegen een marktconforme prijs, uiteindelijk financieel niet uit en na 10 uitgaven zijn we hier dan ook voorlopig mee gestopt. Wij concentreren ons de komende tijd op het verder uitbouwen van deze nieuwssite, maar ook daar hebben we de ondersteuning van de ondernemers in Twenterand zeker bij nodig. Over de beste manier om reclameboodschappen van bedrijven uit Twenterand online onder de aandacht te brengen van de bezoekers van onze site oriënteren we ons op dit moment en daar laten we de bedrijven in Twenterand binnenkort zeker kennis van nemen. Overigens een banner met een bedrijfslogo inclusief een link naar de website staat voor 50,= euro tot 31 december 2020 op onze homepage. Of dit voor u zakelijk interessant is aan u, maar dit bedrag is zodanig dat dit ook een vorm van sociale sponsoring kan zijn om de onafhankelijke journalistiek in het leven te houden. Hoe dan ook, De Twenterander is blij met uw ondersteuning.