Toch een toost op de Twenterander 

De gemeente Twenterand heeft begin 2019 kenbaar gemaakt de opdracht tot plaatsing en verspreiding van Gemeentecontact te gunnen aan weekblad De Toren uit Hardenberg. Daar valt best het één en andere over te zeggen, maar dit is niet de plek om dat te doen. Feit is wel dat het uitgangspunt in het huidige coalitieakkoord via een meervoudig onderhandse aanbesteding, de inschrijvers uit te dagen om met een andere wijze van communiceren te komen, waarmee de gemeente zich ten doel stelt "meer zichtbaar te willen zijn voor onze inwoners en bedrijven", in onze ogen niet wordt gerealiseerd. Maar het ligt meer op het terrein van de politiek om daar wat van te vinden. 

De rol van een onafhankelijke journalistieke inbreng is niet alleen heel belangrijk, maar zelfs noodzakelijk. Deze rol staat echter helaas wel steeds vaker onder druk en de afdeling communicatie van de gemeente dacht zelfs dat onafhankelijke berichtgeving negatief zou uitwerken op de gemeentelijke berichtgeving. 

Een gratis huis-aan-huiskrant zoals Han Pape en Chris Walraven deze voor ogen hadden kon, mede door het niet verkrijgen van de gemeentelijke berichtgeving tegen een marktconforme prijs, uiteindelijk financieel niet uit en na 10 uitgaven zijn ze hier dan ook mee gestopt. Ook is dit gebrek aan inkomsten de reden dat Han Pape niet langer, of nog maar zeer sporadisch, redactionele medewerking kan verlenen aan de berichtgeving via De Twenterander. Helaas is het niet gelukt deze vorm van journalistiek commercieel mogelijk te maken. Jammer, maar trekken aan een dood paard heeft geen zin. De focus voor De Twenterander ligt voorlopig op het verder uitbouwen van deze nieuwssite, maar ook daar is de ondersteuning van de ondernemers in Twenterand zeker bij nodig. Overigens een banner met een bedrijfslogo inclusief een link naar de website staat al voor 50,= euro een jaar lang op de homepage. Of dit voor u zakelijk interessant is, is aan u, maar dit bedrag is zodanig dat dit ook een vorm van sociale sponsoring kan zijn om de onafhankelijke journalistiek tenminste online in het leven te houden. Hoe dan ook, De Twenterander is blij met uw ondersteuning.