Toch een toost op de Twenterander 

De gemeente Twenterand heeft het voornemen kenbaar gemaakt de opdracht tot plaatsing en verspreiding van Gemeentecontact te gunnen aan weekblad De Toren uit Hardenberg. Daar valt best het één en andere over te zeggen, maar dit is niet de plek om dat nu te doen. Feit is wel dat het uitgangspunt in het huidige coalitieakkoord via een meervoudig onderhandse aanbesteding, de inschrijvers uit te dagen om met een andere wijze van communiceren te komen, waarmee de gemeente zich ten doel stelt "meer zichtbaar te willen zijn voor onze inwoners en bedrijven", in onze ogen niet wordt gerealiseerd. Maar dat ligt meer op het terrein van de politiek. 

De wereld draait echter door en als vof De Twenterander hebben we besloten gewoon door te gaan met de uitvoering van onze plannen, ondanks dat het onderdeel Gemeentecontact hier dus geen deel meer van uitmaakt. Wij geloven namelijk in onze plannen en het belang en de kracht maar ook de noodzaak van een onafhankelijke journalistieke inbreng. 

Er blijven nog genoeg andere onderdelen over en we gaan deze uitdaging graag aan. Hoewel dit natuurlijk wel betekent dat we extra advertenties moeten verkopen om de begroting rond te kunnen krijgen. Onze uitdaging is ondernemend Twenterand te laten zien welke kansen De Twenterander biedt om reclameboodschappen, specifiek gericht op de inwoners van de gemeente Twenterand, te communiceren. De eerste keer dat dit bewijs op de deurmat ligt bij 15.000 adressen in de gehele gemeente Twenterand is 13 maart 2019.

Het complete en uitgebreide media- en communicatieplan zoals 'De Twenterander' dit voor ogen had, maar ons uiteindelijk dus niet is gegund leest u hier.

 

Han Pape en Chris Walraven