Een toost op de Twenterander 

De gemeente Twenterand gaat De Roskam BV, samen met nog vier andere bedrijven, via een meervoudig onderhandse aanbesteding, uitdagen om met een andere wijze van communiceren te komen, waarmee de gemeente zich ten doel stelt "meer zichtbaar te willen zijn voor onze inwoners en bedrijven."

Han Pape heeft de handschoen opgepakt en gaat samen met Chris Walraven, een totaal communicatieplan presenteren richting de gemeente.

De beide heren kennen elkaar al ruim 30 jaar en sport en politiek is wat hen bindt. Tot nu toe waren er zakelijk echter niet echt raakvlakken.

Daar komt nu verandering in, want als de gemeente Twenterand kiest voor deze aanbieding zijn de beide heren vanaf begin 2019 partners in de vof De Twenterander. Han Pape zal zich, gezien zijn achtergrond, voornamelijk bezig houden met de journalistieke en inhoudelijke zaken. Chris Walraven zal op de lokale tv politieke programma’s blijven maken en zich verder meer richten op de zakelijke kant van de vennootschap. Met de Delta Media Groep wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten zodat er een totaal communicatie pakket wordt aangeboden. De plannen zijn beslist ambitieus, maar de heren hebben er vertrouwen in, zoals blijkt uit deze foto. Of de gemeente Twenterand dit ook heeft, horen ze waarschijnlijk in januari 2019. 

Het complete en uitgebreide media- en communicatieplan zoals 'De Twenterander' dit voor ogen heeft  leest u hier.