Adverteren in de krant

maar ook via de lokale radio en televisie.

In de plannen gaat men uit van het tweewekelijks huis-aan-huis verspreiden van een tabloid verspreid in een oplage van 15.000 stuks binnen de gehele gemeente Twenterand. De krant bestaat uit minimaal 8 full color pagina's, maar alles is er op gericht om dit aantal zo snel mogelijk uit te kunnen breiden. Niet met advertenties, maar met inhoudelijke artikelen over een beperkt aantal specifieke onderwerpen. Primair wordt in deze kant, rond de wettelijk verplichte berichtgeving van de gemeente, ingegaan op het nieuws en achtergronden van politieke zaken die er spelen of nog gaan spelen. De artikelen belichten de achtergronden van besluiten en gaan inhoudelijk dieper in op genomen of te nemen besluiten. Verder wordt aandacht besteed aan een aantal onderwerpen, zoals sport, cultuur, kerk en bijzondere actualiteiten, uitsluitend en specifiek gericht op de gemeente Twenterand. Door de lokale politiek centraal te stellen en de focus te leggen op inhoud en achtergrond, onderscheidt De Twenterander zich nadrukkelijk, maar heel bewust, van andere huis-aan-huis bladen.

Omdat de Twenterander zich specifiek richt op slechts een beperkt aantal onderwerpen en er bovendien bewust voor gekozen is de hoeveelheid aan advertentieruimte te beperken, gaat uw reclameboodschap automatisch extra opvallen.

Door deze gekozen opzet is er sprake van een unieke tabloid met unieke kansen voor bedrijven binnen de gemeente Twenterand om reclameboodschappen gericht te communiceren. Onze tarieven zijn beslist concurrerend en door de nauwe samenwerking met de Delta Media Groep zijn tevens combinaties mogelijk met reclame via de lokale radio en televisie. Wij maken graag met u een afspraak om alle mogelijkheden eens met u door te nemen.  Met name de MKB pagina waarin de bedrijven zich als kern kunnen profileren is, in meerdere opzichten, een interessante mogelijkheid uw reclameboodschap over te brengen. Geïnteresseerd om in onze tabloid te adverteren? U kunt uw reclameruimte voor de eerste uitgave nu al per mail reserveren, in afwachting van een mogelijke gunning. Kunt u over vier jaar zeggen dat uw bedrijf in de eerste uitgave van De Twenterander op de achterpagina heeft gestaan? 

Geïnteresseerd in onze reclame mogelijkheden en de combinaties met reclamezendtijd via de Delta Media Groep?  Stuur even een mail naar info@detwenterander.nl of bel met 0613722976. Om kennis te nemen van onze standaard advertentie-afmetingen en de bijbehorende tarieven voor ons huis-aan-huisblad De Twenterander, download onderstaande pdf. Voor de reclamemogelijkheden via de Delta Media Groep, die wij dus ook graag met u bespreken en gerichte combinaties kunnen opleveren voor uw reclamecampagne, even op deze link klikken.

 

Advertentietarieven 2019
PDF – 65.9 KB