Zonder geld, geen synagoge

VRIEZENVEEN - De inspreker namens de familie Arends, de heer Rovers, was heel duidelijk, het aangetekende bezwaar tegen de weigering van de gemeente om een sloopvergunning voor de oude synagoge te Vriezenveen af te geven gaat gehonoreerd worden, want er heeft geen belangen afweging plaatsgevonden. Dat is echter voer voor juristen en kwam verder niet aan de orde in het debat. De inspreker gaf wel aan dat de veiligheid, gezien de slechte staat van het gebouw, hier in het geding is. Het dak (met asbest) staat op instorten en als dit gebeurt vallen er ook muren om. Aangezien het pand dicht tegen de openbare weg gesitueerd is, kan dit verregaande consequenties hebben. Wethouder Koster gaf aan dat de gemeente in deze geen partij is, want het is particulier bezit, maar daar dachten een groot aantal partijen toch heel anders over. Als de veiligheid van inwoners namelijk in het geding is, moet de gemeente optreden, ook bij particulier bezit. Vreemd dat de wethouder hier op gewezen moest worden, want bij het opruimen van het puin na de sloop van het pur-huis, was dit binnen een weekend geregeld. 

Het pand staat op de gemeentelijke erfgoedlijst en daarom werd de sloopvergunning geweigerd gaf de wethouder aan. Hij kon niet anders. Sinds 1923 wordt het gebouw echter niet meer gebruikt als synagoge en is inmiddels totaal vervallen, ook zijn waardevolle en karakteristieke delen verdwenen. Toch willen de partijen in de gemeenteraad weer een poging doen om dit gebouw voor het nageslacht te bewaren en de familie Arends, de eigenaren van dit pand, wil hier ook zeker aan meewerken. Sinds 1999, wordt er door o.a. de stichting behoud synagoge Vriezenveen al geprobeerd dit gebouw van de sloop te redden, maar door geldgebrek lukte dit nog nooit, ondanks dat er vele plannen de revue zijn gepasseerd.

Nu is alle hoop gevestigd op projectontwikkelaar Henk Jonker, die via de media aangaf wel mogelijkheden te zien, maar of deze plannen kans maken, werd gisteravond niet duidelijk. Wel werd duidelijk dat de partijen graag zouden zien dat het pand bewaard kan blijven en daar werden ook wel suggesties voor gedaan. Maar voor al deze plannen is geld nodig en dat probleem werd ook in dit debat niet opgelost. Er zijn binnen de provincie, het rijk en Europa echter wel potjes voor, maar dat houdt co-financiering in en als de raad dit wil dan moet men maar met een voorstel komen, gaf de wethouder aan, hij heeft hiervoor geen geld beschikbaar.

De wethouder gaf wel aan dat hij mensen van bouw- en woningtoezicht de situatie ter plaatse zal laten bekijken of hier echt de veiligheid in het geding is en zal de raad hierover informeren. Er was nog wel een vermakelijk interruptie debatje tussen Jan Jonker en Erik Veltmeijer, waarin zij elkaars expertise over bouwkundige zaken in twijfel trokken.  Of er nu echt plannen komen met daarbij ook de middelen om dit gebouw te redden van de sloop is echter al met al heel twijfelachtig en als de veiligheid echt in het geding is, gaat de (sloop)kogel heel snel door deze voormalige kerk.

 


«   »