4 mei comité Vroomshoop presenteert gevarieerd bevrijdingsprogramma

VROOMSHOOP - Op kerstavond werden bij acht oorlogsgraven in Vroomshoop, Geerdijk en Den Ham door leden van het 4 mei comité Vroomshoop acht herdenkingskaarsen geplaatst bij de oorlogsgraven. Dat markeerde tevens het begin van het programma in 2020, het jaar waarin 75 jaar vrijheid wordt herdacht en gevierd. De plaatsing van de herinneringskaarsen was het eerste onderdeel van het programma van het 4 mei comité Vroomshoop in het kader van 75 jaar vrijheid.

Op donderdagavond 2 april 2020 vertelt Marijke Talen uit Vroomshoop in Het Punt over haar boek “OverLeven”, waarbij portretten en verhalen van Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog centraal staan. Ook houdt Marijke Talen vanaf 28 februari tot en met 14 april 2020 de foto-expositie “overLeven’ in Het Punt.

Floris Eising steekt een herinneringskaars aan bij

het oorlogsgraf van Geert Oosterveen

Op vrijdag 3 april 2020 is de adoptieoverdracht van het V-monument door leerlingen van ’t Groeipunt naar leerlingen van Het Noordik. Dan wordt ook de documentaire “Een ware bevrijding” met de gijzeling van een deel van de Vroomshoopse bevolking 5 april 1945 getoond in de theaterzaal van Het Punt.  Ook de film van de lokale theaterproductie in Het Punt uit 2015 over de bevrijding van 5 april 1945 wordt dan vertoond. Op 3 april worden twee herdenkingsteentjes geplaatst bij de woningen, waar tijdens de oorlogsjaren Hermannus Fokkert en Geert Hendrik Mulder werden opgepakt en weggevoerd. Geert Hendrik Mulder (21) kwam om op 15 februari in KZ Neuengamme. In Duitsland. Ook in Den Ham worden vijf van dergelijke steentjes geplaatst en het 4 mei comité Vroomshoop sluit  wat dit betreft aan op een initiatief van Ineke Kuiper uit Den Ham.

Op zondagavond 5 april 2020 wordt er in het kerkelijk centrum Het Anker aan de Hoofdstraat 75 jaar na datum in hetzelfde kerkgebouw een bevrijdingsdienst gehouden. De dienst staat onder leiding van ds. J.A. Droogendijk. Het christelijk mannenkoor en de kopergroep van Harmonie Vroomshoop werken daaraan mee.

Er komt tijdens periode 5 april tot en met 5 mei 2020 een memorabele herinneringsroute in Vroomshoop en directe omgeving. De route brengt een dertigtal locaties in beeld, die herinneren aan ingrijpende gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij wordt naast een routegids en billboards met begeleidende teksten gebruik gemaakt van een eigentijdse QR-code voor de mobiele telefoons. Leerlingen van de Vroomshoopse basisscholen het Noordik laten daarnaast in gedichten en andere creatieve uitingen in verschillende etalages in Vroomshoop zien wat vrijheid voor hen betekent.

Op vrijdagavond 1 mei 2020 wordt met medewerking van onder meer pianist Gezinus Veldman end e koper5groep van De harmonie vroomshoop in Het Punt een speciale thema-avond over vrede en vrijheid in Het Punt georganiseerd, die geleid wordt door Marga Kool, oud-inwoonster van Vroomshoop.

In Het Punt is op zaterdagavond 25 april 2020 de indrukwekkende theaterproductie Oorlogswinter van het theatergezelschap De Jonge Honden te zien, waarvoor men voor entreekaarten terecht kan bij Het Punt.  Op vrijdagavond 1 mei 2020 wordt onder de muzikale leiding van de Vroomshoopse pianist Gezinus  Veldman in het Punt een gratis te bezoeken speciale thema-avond over vrede en vrijheid gehouden. De algemene leiding berust bij Marga Kool, oud-bewoonster van Vroomshoop.

Na de herdenking van de gevallenen op maandagavond 4 mei 2020 op het Vredesplein met medewerking van De Harmonie Vroomshoop wordt de dag erna de vrijheid gevierd in en bij Het Punt. De gehele bevolking van Vroomshoop, jong en oud, wordt daarvoor uitgenodigd, te beginnen met een gratis bevrijdingsontbijt, die om 8.30 uur begint.

Er zijn op 5 mei 2020 mooie live optredens met Dance for Freedom en Music for Freedom, waarbij de Harmonie Vroomshoop en enkele bands zich niet onbetuigd zullen laten. Een van de hoogtepunten van Bevrijdingsdag is de komst van de leden van de loopgroep De Zandstuve Vroomshoop met het vredesvuur, dat de nacht ervoor in estafettevorm uit Wageningen is opgehaald. Het vredesvuur wordt door De Zandstuve ook in Den Ham gebracht. Leden van de Atletiekvereniging Twenterand brengen op 5 mei 2020 het vredesvuur in Vriezenveen en Westerhaar-Vriezenveensewijk.

In de Oale Skoele van het Kunstcollectief aan de Julianastraat geven meerdere lokale kunstenaars van 1 tot en met 5 mei hun creatieve visie op vrede een vrijheid.   

Het totaalprogramma van het 4 mei comité Vroomshoop heeft de codenaam “Jess” meegekregen. Dat herinnert aan de codenaam, die de Canadese bevrijders van de Manitoba Dragoons gebruikten voor de bevrijding van het Kanaaldorp op 5 april 1945. Op Facebook en op de website www.4meicomite-vroomshoop.nl is de komende tijd het nodige te lezen over het programma Jess.

Mede dankzij de financiële  steun van de gemeente Twenterand en de provincie Overijssel en bijdragen van de middenstand en het bedrijfsleven van Vroomshoop kan er in 2020 een aantrekkelijk en gevarieerd programma aan de bevolking worden  aangeboden door het 4 mei comité Vroomshoop.

 


«   »