Jan Broenink met Gouden Mispel in goed gezelschap

BRUINEHAAR - Jan Broenink uit Bruinehaar heeft de Gouden Mispel gewonnen vanwege zijn verdiensten voor het Nederlands Cultuurlandschap. De biologische agrariër werd donderdagmiddag bezocht door wethouder Martha van Abbema die hem graag even in het zonnetje zette met een prachtige bos bloemen: “Mensen als Jan Broenink, vasthoudend en vooruitstrevend, zijn van doorslaggevend belang bij het duurzaam beheer van ons landschap. Dat wordt gewaardeerd met deze prestigieuze prijs en dat is meer dan verdiend.”

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) kende de prijs toe aan Jan Broenink vanwege “zijn pionierswerk; in een harde agrarische werkelijkheid sloeg hij met vooruitziende blik de duurzame weg in.”

De Gouden Mispel wordt uitgereikt aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. De onderscheiding De Gouden Mispel is in 2006 door VNC in het leven geroepen en is ontworpen door kunstenaar Frans van Hintum (1952 – 2017). De mispel is als symbool gekozen omdat ze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselementen. De mispel staat hiermee symbool voor een gezond (cultuur)landschap. Eerdere winnaars zijn onder meer oud-minister Cees Veerman en SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan.


«   »