De regenboog voor mens en dier

TWENTERAND - In de gemeente Twenterand s al enige jaren een Diaconaal Platform Twenterand (DPT) actief, waarbij alle kerken van Twenterand zijn aangesloten. Samen met de maatschappelijke organisaties, stichting Manna, stichting Waypoint, stichting BOOT en stichting Steunfonds Vluchtelingenwerk, zetten zij zich in voor de kwetsbare medemens dichtbij en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de mensen hier in Twenterand. 

Bij diaconie wordt vaak gedacht aan goede doelen ver weg. Maar het is een kerntaak van de kerk om zorg te dragen voor de medemens. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Hulp bieden aan wie geen helper heeft.

Op 20 oktober is de Diaconale Zondag in Twenterand thema voor 2019 is: ’De regenboog voor mens en dier”.  Zorgdragen voor de medemens natuurlijk en we hebben er geen moeite mee liefde te voelen voor onze hond of onze kat. Maar voor andere dieren gaat dat vaak niet op… goed om daar ook eens bij stil te staan. Let wel het hele jaar zijn we actief met de diaconale hulp dichtbij. Hulp voor de medemens die het nodig heeft, hier in Twenterand.

Het Diaconaal Platform Twenterand vraagt alle kerken deze zondag daarnaast aandacht te besteden aan het werk van de partners van het DPT, ze kunnen iets komen vertellen over hun werk tijdens de kerkdienst. In verschillende Twenterandse kerken zal er die zondag worden gecollecteerd voor het werk van de aangesloten stichtingen binnen dit Diaconaal Platform Twenterand. 


«   »