Vitaliteitscan voor (vrijwilligers)organisaties

TWENTERAND - De afgelopen jaren is er veel veranderd binnen de samenleving, ook in het vrijwilligerswerk. Om op deze veranderingen in te kunnen spelen heeft de gemeente Twenterand het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand, Evenmens Twenterand en ZorgSaam Twenterand de opdracht gegeven om het gemeentelijk vrijwilligersbeleid te vernieuwen. Het is belangrijk dat de vrijwilligersorganisaties in Twenterand hierbij betrokken worden en daarom is er een digitale ‘scan’ ontwikkeld: De Vitaliteitsscan Twenterand 2019.

Hoe vitaal is uw organisatie?
De organisaties die werken met vrijwilligers en actief zijn in de gemeente Twenterand ontvangen via e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan de Vitaliteitsscan. Dit onderzoek brengt naast de kansen die organisaties zien, ook de ondersteuningsbehoefte en knelpunten in beeld. De verkregen informatie wordt verwerkt in een rapportage die in het najaar gepubliceerd wordt. Daarnaast worden aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek aanbevelingen gedaan richting de gemeente Twenterand.

Organisaties die geen uitnodiging hebben ontvangen en toch de Vitaliteitsscan uit willen voeren kunnen contact opnemen met het Informatiepunt Vrijwilligerswerk, telefoonnummer: 0546 481458. Of ga naar www.vrijwilligerswerktwenterand.nl. Op de homepagina staat een link waarmee kan worden deelgenomen aan het onderzoek.

 


«   »