Stichting Leergeld Twenterand ook landelijk in beeld en werft intermediairs

TWENTERAND - De Stichting Leergeld Twenterand is opgenomen in de landelijke vereniging van Leergeld-stichtingen. De stichtingen werken lokaal en autonoom, maar volgens de landelijke Leergeld Formule. Ze steunen kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar voor wie sociale uitsluiting dreigt, omdat ze om financiële redenen niet mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Leergeld biedt kansen aan kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. 

Leergeld biedt kinderen daarmede een springplank, waardoor ze opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Leergeld Twenterand is nu officieel aspirant-lid van de landelijke vereniging en volgt daarmee het stappenplan om volledig operationeel te worden. Naar verwachting gaat dat in de loop van dit jaar nog lukken.

Leergeld Twenterand is nog op zoek naar enkele intermediairs uit de onderscheiden woonkernen der gemeente: mensen die in staat zijn thuis bij gezinnen die hulp vragen het gesprek aan te gaan. De volgende stap is de intermediairs op te leiden. Als ze volledig zijn opgeleid toegerust kan de Stichting Leergeld Twenterand de operationele status aanvragen.

Ook nu al kan de stichting echter ingaan op een lokale hulpvraag. Het contact loopt voorlopig nog via de secretaris van de stiting met mailadres jvoorbergen@hotmail.nl


«   »