Onrust in de Pancratiusparochie; penningmeester op non-actief gezet

VRIEZENVEEN/LANGEVEEN  - In de parochiegemeenschap Sint Pancratius, waartoe ook de Sint Antoniusparochie te Vriezenveen behoort, is rumoer ontstaan over het financieel beleid. Het heeft geleid tot het op non-actief zetten van penningmeester Oude Avenhuis uit Langeveen.

Ten grondslag aan het conflict ligt een verschil van mening over al dan niet bestemd geld. Oude Avenhuis en anderen vinden dat geld dat gelovigen ooit aan hun voormalige parochiekerk schonken of nalieten ook voor het werk der kerk in dat dorp ten goede zou moeten komen.

Ze spreken over geoormerkte gelden, terwijl het koepelbestuur van de Sint Pancratiusparochie van mening is dat het nu om één kas gaat voor het geheel der aangesloten geloofsgemeenschappen, waarbij niet geografisch wordt gekeken, maar inhoudelijk.

De parochie van Sint Pancratius ontstond destijds door een fusie van de parochies in de dorpen der gemeente Tubbergen én de aan de Heilige Antonius-Abt gewijde kerk  aan het Oosteinde te Vriezenveen.


«   »