Bestuur Willibrordparochie in Vroomshoop/Geerdijk gooit handdoek

VROOMSHOOP/GEERDIJK- Het smeulende schisma in de Sint Willibrordkerk te Vroomshoop/Geerdijk is geëscaleerd en heeft geleid tot het opstappen van het parochiebestuur.

Het bestuur stapte op nadat zeven parochianen buiten het bestuur om een brief met gepeperde kritiek aan het bisdom schreven. De zeven criticasters vinden het onbegrijpelijk en onverklaarbaar dat de kerk aan het kanaal in Geerdijk aan de eredienst zal worden onttrokken, wat het bestuur beoogt.

Er zouden in tegenstelling tot wat het bestuur beweert wel degelijk mogelijkheden zijn een vitale geloofsgemeenschap te blijven vormen, inclusief voldoende financiële armslag. Het bestuur, dat de beminde gelovigen de afgelopen maanden meenam in het proces, ervaart de brief van de criticasters aan het als een dolksteek in de rug en trok zijn consequenties.

Op hun beurt vinden de briefschrijvers dat ze niet serieus worden genomen. Ze willen de kerk niet ontwijden en beogen in elk geval er de vieringen tijdens Kerst, Pasen en Allerzielen te blijven houden. De wekelijkse vieringen zouden dan in de kleinere parochiezaal bezijden de Willibrordkerk kunnen worden gehouden.


«   »