Nieuwe bestemming Willibrorduskerk Vroomshoop/Geerdijk

VROOMSHOOP/GEERDIJK – De vraag is niet of de Willibrorduskerk in Vroomshoop/Geerdijk aan de rooms-katholieke eredienst wordt onttrokken, maar wanneer. Voor de vieringen komen nu per keer gemiddeld veertig beminde gelovigen bijeen. 

En de woorden uit Mattheus 18 (Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden') zijn met betrekking tot de kerk op de oever van het kanaal Almelo-De Haandrik niet meer van toepassing, want de vitaliteit en de financiën zijn heden ten dage ontoereikend om een gemeenschap der heiligen een godshuis te bieden.

De locatieraad en pastoraatsgroep van de parochie zijn al een jaar bezig met het zoeken naar manieren en gebruiken om de aan Willibrord gewijde kerk een passende bestemming te geven. Dat geldt dan behalve het kerkgebouw en de pastorie ook de begraafplaats bezijden de kerk, tegenwoordig geloofsgemeenschap genoemd.

De kerk staat er exact anderhalve eeuw, want dateert van 1868. Er woonden voordien weinig rooms-katholieken, maar toen in 1851 het kanaal werd gegraven, nam hun aantal zienderogen toe. Zij hechtten er erg aan om een eigen kerk en een eigen pastoor te hebben. In het brinkdorp Den Ham bestonden geen katholieken, dus de Vrooshoopsen en Geerdijksen moesten naar Vriezenveen, wat ze te ver vonden. Uiteindelijk bewilligde het bisdom in een eigen parochie met kerk op de kanaaloever. In de kerstnacht van 1868 vond de inwijding plaats, mogelijk vindt de ontwijding klokslag 150 jaar later plaats, met ruimte voor een nieuw gebruik.


«   »