Miljoen euro voor cultuur en kerk

ZWOLLE - Er komt, als het aan het CDA en de ChristenUnie in Overijssel ligt, volgend jaar een miljoen euro extra voor cultuur, inzonderheid monumenten en kerken. Dat zal het christendemocratische Statenlid Faal morgen inbrengen bij de besprekingen over de provinciale begroting 2019

Naast het ondersteunen van het Orkest van het Oosten willen beide partijen ook de financiële steun voor andere initiatieven en activiteiten van de cultuursector. Hiertoe komen CDA en ChristenUnie met een amendement. Dit geld komt onder andere beschikbaar voor monumenten en kerken, kondigen beide christelijke partijen aan; andere bestemmingen blijven in een perscomminuniqué ongenoemd. Ze willen de gebouwen niet alleen beschermen, maar ook toegankelijk maken.

Wel vindt het CDA bij monde van woordvoerder Faal uit Rijssen het blijven stimuleren van de amateurkunst en de cultuursector 'minstens zo belangrijk'. Kunstzinnige vorming heet van belang te zijn voor de ontwikkeling van kinderen en te verbinding van mensen uit alle lagen van de bevolking.

Het budget voor cultuur per inwoner is volgens Faal in vergelijking met dat van andere provincies in Overijssel aan de lage kant. 'Hierdoor staat het cultuurbudget op verschillende onderdelen onder druk. Om voor rijksmiddelen in aanmerking te komen moet de kwaliteit verbeteren en is in sommige gevallen cofinanciering door de provincie noodzakelijk. Wij vinden dat we hier als provincie onze rol moeten pakken. Daarom hebben we dit amendement opgesteld.'


«   »