Cultuur is van toegevoegde waarde

DEN HAM - Cultuur is belangrijk en juist daarom gaat de Twenterander hier regelmatig aandacht voor vragen. Op momenten dat er echt wat over te vertellen is zullen we dit, ook via onze correspondenten, dus regelmatig doen.

Het verhaal en de herdenking van Les Knight had hiervoor zeker in aanmerking gekomen. Er komen echter na 1 januari 2019 nog genoeg mooie onderwerpen voorbij, die extra aandacht verdienen.


 »