Walraven stopt als vrijwilliger bij Delta FM

TWENTERAND - Chris Walraven, betrokken als vrijwilliger bij de lokale omroep Delta FM stopt na de laatste raadsvergadering voor het zomerreces (30 juni 2020) met zijn werk als vrijwilliger bij de lokale omroep. Dit houdt tevens in dat zijn praatprogramma Politieke stem op Delta FM, na dit reces ook niet meer terugkomt.

Dat Walraven op enig moment zou stoppen bij de lokale omroep was overigens geen geheim, maar het moment is toch wat eerder gekomen dan hij oorspronkelijk voor ogen had. 

De door de mediawet afgedwongen samenwerking tussen de lokale omroepen, met daaraan gekoppeld de vorming van 81 streekomroepen, waardoor meerdere lokale omroepen min of meer verplicht moeten gaan samenwerken en bovendien een professionaliseringsslag moeten maken, had hij graag nog meegemaakt en mee willen werken om dit vorm te geven.

De Coronacrisis heeft dit proces echter aanzienlijk vertraagd en ook blijken Walraven en het zittende bestuur van de Delta Media Groep met name over het begrip en de invulling van onafhankelijke journalistiek te verschillend te denken. 

Walraven: 'Voor een kleine lokale omroep als Delta FM is samenwerking noodzakelijk om te kunnen overleven. Dat vraagt echter nog al wat van zowel de vrijwilligers, maar zeker ook van de zittende besturen. Ik ben het overigens volledig eens met de manier waarop kwartiermaker Jos van den Born hier invulling aangeeft en de richting, met name journalistiek, die hij daarbij voor ogen heeft met betrekking tot een nauwe samenwerking tussen NOOS, de lokale omroep uit Hardenberg en Delta FM. Ik wens hem daarom ook bij de realisering van deze samenwerking en met name de redactionele professionalisering alle succes, want er is zeker nog een lange weg te gaan voordat alle neuzen in dit proces dezelfde kant op staan. Ik heb besloten in dit proces geen rol meer te willen spelen en bovendien ook niemand voor de voeten te gaan lopen. Ik kijk terug op een mooie periode waarbij we samen met de politici de politiek wat dichter bij de inwoners hebben kunnen brengen. Overigens is daarin de rol van de vrijwilligers die de uitzendingen technisch mogelijk maken cruciaal. Iedereen kan namelijk achter een tafel gaan zitten, maar wat er besproken wordt moet nog wel bij de mensen in de huiskamer komen.'

Na het stoppen als fractievoorzitter van de VVD Twenterand in december 2017 raakte Walraven als vrijwilliger betrokken bij de lokale omroep als politiek verslaggever en programmamaker en is mede daarom aanwezig bij de raadsvergaderingen en presenteert het praatprogramma Politieke stem op Delta FM. De afgelopen zes weken presenteerde hij het Coronajournaal een serie uitzendingen die heel goed werd bekeken. Of en hoe de omroep de politieke verslaggeving na het zomerreces gaat vormgeven is nog niet bekend, maar daar heeft men ook nog wel even de tijd voor.


«   »