Delta FM maakt geen gebruik van gelden uit noodfonds

TWENTERAND - Er is een Coronanoodfonds opgericht waarop de huis-aan huisbladen en de lokale omroepen in Overijssel een beroep konden doen als de advertentie-inkomsten door de Coronacrisis gekelderd waren. Dit fenomeen doet zich, zoals uit de aanvragen blijkt, bij vrijwel alle lokale media voor.  Het noodfonds bevatte een bedrag van een miljoen euro en is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zeker in deze tijden zijn lokale media belangrijker dan ooit, want hoe pakken de landelijke maatregelen rond het Coronavirus lokaal uit? De kijkcijfers in Twenterand voor bijvoorbeeld het Cornonajournaal de afgelopen zes weken, waren een goed voorbeeld dat er grote behoefte is aan dit soort lokale informatie. Om uit te blijven komen met de weekbladen en uitzendingen te blijven maken zijn er echter ook inkomsten nodig. Hoewel de kosten voor het uitbrengen en verspreiden van een weekblad natuurlijk aanzienlijk hoger liggen dan het wekelijks maken en uitzenden van een uur live televisie, door uitsluitend vrijwilligers.

Er zijn zestien verschillende uitgevers die 45 weekbladen uitbrengen in Overijssel en die verdelen van dit miljoen een bedrag van 800.000 euro. Een kleine 200.000 euro gaat dus naar de lokale omroepen, maar niet iedere lokale omroep heeft een beroep gedaan op dit noodfonds, waardoor er 16 lokale omroepen geld ontvangen waarvan bijvoorbeeld de lokale omroep uit Enschede een bedrag van 27.000 euro ontvangt en de lokale omroep uit Hardenberg NOOS bijna 8.000 euro. De verdeling gaat op basis van een bedrag per huishouden dat er bereikt wordt en dat is voor de lokale omroepen 33 cent en voor weekbladen is dat 66 cent. 

Dat met name voor de weekbladen het wegvallen van de advertentie-inkomsten grote gevolgen heeft lijkt duidelijk, maar ook voor de lokale omroepen kan dit het voortbestaan in gevaar brengen, zeker als er gesproken kan worden over substantiële advertentie-inkomsten en je daar in je begroting rekening mee hebt gehouden. Het stimuleringsfonds bepaalde uiteindelijk wie er wel en wie er niet in aanmerking kwamen voor een bijdrage uit het ondersteuningsfonds, maar de uitgever of de lokale omroep moest wel zelf een aanvraag indienen en dit onderbouwen. Overigens wordt in eerste instantie niet diep in gegaan op deze onderbouwing, want de financiële hulp is vaak zo dringend noodzakelijk, dat een snelle financiële ondersteuning de prioriteit had. In een later stadium gaat men dit overigens nog wel controleren. Een van de voorwaarden is dat je op een bepaald niveau journalistiek blijft bedrijven dus het geld moet wel ten goede komen van de journalistiek. Het geld wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een krediet. Als later blijkt dat je aan de voorwaarden hebt voldaan wordt dit omgezet in een uitkering en als blijkt dat dit niet het geval is dan blijft het een krediet en hou je dus een schuld en moet je dit terugbetalen. De voorwaarden voor deze terugbetaling zullen echter niet zodanig zijn dat er alsnog uitgevers of omroepen omvallen. 

De Delta Media Groep, de lokale omroep van Twenterand, heeft kennelijk heel bewust geen beroep gedaan op dit noodfonds. Het risico dat bij de controle achteraf zou blijken dat er niet geheel of niet voldoende aan de voorwaarden was voldaan, lijkt voor deze lokale omroep te groot te zijn. Het is natuurlijk een feit dat als je maar beperkte advertentie-inkomsten hebt, je door het wegvallen hiervan ook niet heel zwaar getroffen wordt. Ook het criterium dat je op een bepaald niveau journalistiek moet bedrijven zou een risico voor deze lokale omroep kunnen opleveren. Je moet later namelijk wel kunnen aantonen dat je dit bepaalde niveau voorafgaand van deze crisis had en je dit vervolgens ook in stand hebt kunnen houden. Het risico om niet aan deze voorwaarden te kunnen voldoen en dus met een schuld achter te blijven en het feit dat andere lokale omroepen mogelijk harder getroffen worden lijken voor het bestuur van Delta FM de doorslag te hebben gegeven om geen beroep te doen op dit fonds.

Deze risico's gelden echter ook voor de partner van Delta FM de lokale omroep in Hardenberg, NOOS, maar kennelijk dachten de partners, die inmiddels al een gezamenlijke website publiceren, hierover verschillend. De beide besturen zijn door de redactie gevraagd aan te geven waarom NOOS wel gebruik heeft gemaakt van dit noodfonds en Delta FM niet, maar daar is tot op dit moment nog geen reactie op gekomen.

Bron: artikel van Rutger Borgerink en Ties van der Heide gepubliceerd door RTV Oost


«   »