14 mei werd hopelijk het laatste Coronajournaal uitgezonden

TWENTERAND - De afgelopen zes weken werd via Delta TV wekelijks het Coronajournaal gepresenteerd, met daarin gasten die allemaal te maken kregen met de gevolgen van de uitbraak van het COVID-19 virus. Bedrijven en organisaties schoven aan om iets te komen vertellen over de gevolgen van deze uitbraak en de maatregelen die men had genomen, om de activiteiten indien dat mogelijk was, in aangepaste vorm door te kunnen zetten. In de gesprekken met de horeca en de organisatoren van evenementen bleek overigens dat, ook in aangepaste vorm, er vrijwel geen activiteiten konden doorgaan. 

Het programma werd goed bekeken en met name het gekozen format en de focus specifiek gericht op de gemeente Twenterand bleken aan te slaan.

In de uitzending van 14 mei  waren de gasten Martha van Abbema, echter deze keer niet als wethouder, maar als verpleegkundige en huisarts Han ter Horst. Martha van Abbema had zich opgegeven om als verpleegkundige, haar oude beroep tijdelijk weer op te pakken om haar ex-collega's  te helpen op het moment dat alle seinen op rood stonden en het er zelfs even naar uitzag dat het uit de hand zou lopen. In deze uitzending ging zij in op de reden voor deze toch opmerkelijke stap en vertelde ze over haar ervaringen tijdens de werkzaamheden in verzorgingshuis De Wellen in Oss, de brandhaard van de uitbraak.

Han ter Horst gaf de kijkers een kijkje in de aanpassingen die doorgevoerd moesten worden om de eerstelijnsverzorging als huisarts te kunnen blijven bieden. Dat daar heel veel bij kwam kijken en nog komt, werd in deze uitzending wel duidelijk. Ook een praktijk van een huisarts is natuurlijk een bedrijf en kreeg te maken met een forse terugloop van klanten met alle gevolgen van dien. Dat er tevens een groot aantal raakvlakken waren tussen de werkzaamheden als huisarts en als verpleegkundige was niet echt verrassend maar zorgde er mede voor dat deze laatste uitzending ook een specifiek karakter kreeg en qua uitzendtijd een record brak. Mooi dat in deze serie ook het medische aspect van deze pandemie aan de orde kon komen. 

Door de versoepeling die nu wordt ingezet is het nut en de noodzaak van dit specifieke programma minder geworden en is besloten te stoppen met deze serie uitzendingen.  Hopelijk hoeft dit programma in de toekomst ook niet meer opgestart te worden. Dat laatste hebben we overigens met z'n allen en dus samen in de hand. Daarvoor moeten we ons echter allemaal wel aan de regels houden en het belang hiervan kwam in deze laatste uitzending ook nadrukkelijk naar voren. Niet iedereen houdt zich echter aan de regels en in Twente waren er ook een aantal voorbeelden van, zoals de te grote hoeveelheden mensen op Het Hulsbeek en bij de Lage Weide in Wierden. Met name de risicogroepen en de zorgverleners, maar ook de economie kunnen bij een tweede golf weer hard en mogelijk zelfs harder getroffen worden en dat besef lijkt kennelijk nog niet bij iedereen aanwezig te zijn. De slogan 'Wees niet asociaal en dat geldt voor ons allemaal' die in deze uitzending door presentator Walraven werd gelanceerd sloeg daar nadrukkelijk op.

Overigens waren alle zes de uitzendingen heel interessant om te volgen met dank aan de gasten. Die spelen in dit soort programma's de hoofdrol en Walraven kijkt tevreden terug op de afgelopen zes weken, niet alleen op de inbreng van alle gasten, maar met name ook over de spontaniteit bij de gasten om mee te werken als ze hiervoor gevraagd werden. 

Het laatste Coronajournaal is komende zaterdag en zondag integraal terug te kijken via Delta TV om 17.00, 19.00 en 21.00 uur. Het is beslist een aanrader.

Maar kunt u niet wachten dan kunt u het programma natuurlijk bekijken op elk door u gewenst moment via het YouTube kanaal van de Delta Media Groep


«   »