Koopstromenonderzoek Oost 2019 pakt voor Twenterand niet ongunstig uit

TWENTERAND - Koopstromenonderzoek biedt in Nederland al tientallen jaren informatie over het functioneren en het verzorgingsbereik van de detailhandel. Voor een deel van Oost-Nederland (Overijssel, Zuid-Drenthe en Noord-Gelderland - het oude Kamer van Koophandel-gebied), is voorliggend onderzoek over 2019 inmiddels de achtste editie.
Het vorige koopstromenonderzoek in Oost-Nederland vond plaats in 2015 (inclusief de rest van Drenthe en delen van Flevoland). Gemeenten en andere partijen gebruikten de afgelopen jaren de resultaten voor ruimtelijk-functionele laddertoetsen van detailhandelsinitiatieven, voor beleidskaders en voor distributieplanologisch onderzoek.

Koopstroomcijfers zijn inmiddels ook relevant in het kader van onderbouwingen in relatie tot de Dienstenrichtlijn. De Raad van State noemde (actuele) koopstromen als belangrijkste bron om de evenredigheid van branchebeperkingen te onderbouwen. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten waar (lokale) consumenten hun geld besteden en waar de bestedingen in (lokale) winkelgebieden vandaan komen.

Het onderzoek over 2019 is anders dan de editie 2015. We gebruiken nu methodologie conform het Afsprakenkader landelijke richtlijnen Koopstromenonderzoek van het IPO en de Retailagenda. Met als resultaat beter vergelijkbare cijfers. We voegen naast toevloeiing uit Duitsland ook toeristische bestedingen toe. We maken gebruik van verschillende aanvullende databronnen (o.a. aanbodcijfers van Locatus en werkgelegenheid van Lisa). En we zetten big-data en CBS-microdata in om onze aanpak te valideren. Tot slot kijken we naar combinatie-bezoek en de leisurestromen. De brede vernieuwing gaat op bepaalde punten ten koste van de vergelijkbaarheid met 2015, maar leidt o.i. tot een fikse verbreding en verdieping van de bruikbaarheid van de uitkomsten (zie ook de factsheets en de online tool op www.kso2019.nl).

We zijn verheugd dat ook de zeven gemeenten uit de regio Achterhoek dit jaar participeren in het onderzoek. Dank aan hen en aan de 46 andere gemeenten. Dank aan de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel voor hun stimulerende en faciliterende rol. Zij en andere organisaties participeerden bovendien in de begeleidingscommissie van het onderzoek. Voor het opstellen van een aantal specials in het rapport werkten we samen met Discvision en Kennispunt Twente. Bij de voorbereiding en afronding van het onderzoek werkten we samen met Robin van Lieshout van BRO adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu. Wij hopen dat het onderzoek bijdraagt aan beter onderbouwde beslissingen van (samenwerkende) overheden en andere belanghebbenden.

Dit was het voorwoord van het op 1 mei gepresenteerde Koopstromenonderzoek Oost 2019. De waarderingscijfers van de inwoners voor de ondernemers in de detailhandel in de kernen van de gemeente Twenterand zijn ten opzichte van 5 jaar geleden gestegen. Dat geldt ook voor aantal werknemers (+90). De leegstand is gehalveerd, althans volgens dit onderzoek, maar of dit ook al duidelijk zichtbaar is?

U kunt de resultaten van de kernen waar uw belangstelling naar uit gaat bekijken via deze online tool:

https://kso2019.nl/resultaten-per-thema/              https://kso2019.nl/resultaten/lijst-factsheets/

Hieronder kunt het volledige onderzoek lezen en/of downloaden. Overigens zijn er ook al reacties dat de cijfers uit dit onderzoek  wat Twenterand betreft niet zouden kloppen. Maar daar ontbreekt op dit moment de onderbouwing voor.