Wat er allemaal komt kijken op de voetbalvelden en in de basisscholen

TWENTERAND - In het Coronajournaal van afgelopen donderdag was één van de gasten, Jurgen Bootsveld voorzitter jeugd bij de voetbalvereniging Den Ham. Zoals bekend mogen er weer trainingen gegeven worden aan twee groepen, de groep van 8 tot en met 12 jaar en de groep van 13 tot 18 jaar. Er zijn echter wel voorwaarden gesteld waaronder getraind mag worden, zoals voor de oudere groep geen lichamelijk contact, niet douchen en de kantine blijft gesloten. 

Toilet bezoek alleen in hoge nood, maar dat lijkt wat lastig te controleren. De ouders mogen het sportpark niet betreden en zo zijn er nog een aantal regels, waar men strikt de hand aan moet houden.

Als eerste club in Twenterand is Den Ham met deze trainingen begonnen en Jurgen Bootsveld verteld in het eerste gedeelte van het programma over de ervaringen die de vereniging daarmee inmiddels heeft opgedaan en gaat in op de vragen die hier over worden gesteld door presentator Walraven. 

Na de rubriek 'Wat viel ons in week 19 op?' waren inmiddels aan tafel aangeschoven Jenny Valk, directeur van de christelijke Dalton basisschool De Maten en Ineke Kuiper van de christelijke basisschool De Smithoek. Dat beide scholen gevestigd zijn in Den Ham was louter toeval, maar dit maakte dat deze uitzending van het Coronajournaal een wel heel hoog gehalte Den Ham bevatte. Den Ham is een plezierige ontdekking en dat werd bewaarheid in het gesprek met de twee schoolleiders. 

Er is vanaf 16 maart heel veel op hen afgekomen en er moest van alles geregeld worden, maar het is leerzaam geweest. Met name het digitaal lesgeven lijkt een mogelijkheid te zijn die ook in de toekomst een rol kan gaan spelen, bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten bijvoorbeeld. Volgens Jenny en Ineke kan dit van toegevoegde waarde zijn, hoewel het de school natuurlijk nooit kan vervangen. Alles is er nu op gericht om dat schoolgevoel bij de kinderen zo snel mogelijk terug te krijgen. Beiden willen niet spreken over een mogelijk opgelopen achterstand in het leerproces bij de kinderen, maar noemen dit een anderstand. Deze anderstand wordt door de twee directeuren dus zeker niet als negatief beoordeeld. 

Delta TV

Op zaterdag- en zondag 9 en 10 mei wordt dit programma integraal herhaald op Delta TV om 17.00, 19.00 en 21.00 uur. In dit weekend kunt u om 16.00, 18.00, 20.00 en 22.00 uur ook de bijzondere en gezamenlijke dodenherdenking van 4 mei terugkijken met daarin de toespraak van burgemeester Annelies van der Kolk.

Het Coronajournaal is overigens hieronder ook al terug te kijken.


«   »