Niet opspelden, maar opbellen

TWENTERAND - Niet opspelden maar opbellen. Vrijdag 24 april mag burgemeester Van der Kolk aan tien mensen in de gemeente Twenterand vertellen, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen koninklijk te onderscheiden. Drie inwoners worden benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau en zeven inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn onderscheiden:

N.E. (Nabil) Sahar, woonachtig in Den Ham, S.J.A. (Stefan) Schipper, woonachtig in Vriezenveen, A.H. (André) Spit, woonachtig in Vriezenveen

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn onderscheiden: J.M.G (Ria) Leus-Uitzetter, woonachtig in Vroomshoop, T.A. (Theo) Leus, woonachtig in Vroomshoop, G.J. (Gerrit) Schoemaker, woonachtig in Westerhaar-Vriezenveensewijk, B. (Bennie) Schotman, woonachtig in Vriezenveen, C. (Cees) Bramer, woonachtig in Vriezenveen, J. (Hans) Jansen, woonachtig in Vriezenveen en C. (Cees) van Veen, woonachtig in Vriezenveen.

Familie of vrienden hebben de gelukkigen dit jaar met een smoesje in de buurt van een telefoon gehouden, zodat burgemeester Van der Kolk het mooie nieuws op afstand kon vertellen. De daadwerkelijke feestelijke uitreiking van de versierselen kan vanwege het coronavirus op vrijdag 24 april 2020 niet plaatsvinden. De Kanselarij der Nederlandse Orden zoekt hiervoor naar één landelijk moment later dit jaar, waarop alle uitreikingen zullen plaatsvinden. Wanneer dit zal zijn, is onder andere afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

De redenen voor de onderscheidingen hieronder in het kort:

Nabil Sahar: Zijn jarenlange inzet voor het project ‘Maatje op Maat’, waarmee de heer Sahar hulp en perspectief biedt aan jongeren van allochtone afkomst, die dreigen hun opleiding niet af te maken. Dit succesvolle, op integratie gerichte concept wordt gebruikt tot ver over de landgrenzen. Ook levert de heer Sahar met zijn voorzitterschap van de Stichting Vrede voor Palestina een bijdrage aan een vreedzame toekomst in Israël en de Palestijnse gebieden.

Stefan Schipper en André Spit: Zetten zich belangeloos in voor grootse sportevenementen en motiveren hierin een grote groep bestuursleden en vrijwilligers via de Stichting Sportpromotie Twenterand. Door hun getoonde durf en initiatief wordt Vriezenveen/Twenterand lokaal, regionaal en landelijk (internationaal) op de kaart gezet.

Ria Leus – Uitzetter en Theo Leus: Dit echtpaar zet zich volledig in voor allerlei hulp aan inwoners van Roemenië die leven in grote armoede via de ‘Stichting hulp Tirgu Secuiesc Roemenië’.

Gerrit Schoemaker: Als voorzitter van de Imkersvereniging Vriezenveen is de heer Schoemaker nauw betrokken bij het wel en wee van insecten en biodiversiteit en met name die van honingbijen.

Bennie Schotman: Met zijn passie voor de hondensport heeft de heer Schotmat een grote inzet voor het trainen van politiehonden, eigen hondentrainingen en speur- en reddingshondenopleidingen.

Cees Bramer: De heer Bramer brengt en haalt, ouderen met een WMO-indicatie naar en van de Dagvoorziening ‘An ’t Kanaal’ in Vriezenveen, zodat deze mensen daar terecht kunnen voor een zinvolle dagbesteding.

Hans Jansen: Zette zich jarenlang in voor de zogenaamde Stille Hulp van de diaconieën van de Hervormde Kerken in Westerhaar en Vriezenveen en heeft zich meer dan gemiddeld ingespannen om de Stichting BOOT (SchuldHulpMaatje) in de gemeente Twenterand gestalte te geven.

Cees van Veen: Zet zich volledig in voor de Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel met als doel het opleiden en inzetten van deskundige reddingshondenteams om vermiste personen op te kunnen sporen.


«   »