Werkzaamheden aan Esweg worden 12 mei afgerond

DEN HAM - De eerste werkzaamheden voor het vervangen van de riolering rond de Esweg in Den Ham zijn gestart op 1 oktober 2019. De laatste toplaag voor de Esweg wordt op 12 mei 2020 aangebracht. Oorspronkelijk stonden deze werkzaamheden gepland voor de periode 1-10-2019 tot en met 31-01-2020. Een zeer forse overschrijding dus van de planning en hoewel de vijf betrokken bedrijven die hiermee te maken kregen niet de hele periode volledig onbereikbaar waren, was de bereikbaarheid niet zoals gebruikelijk, ook niet qua routing. Ook de bebording liet soms te wensen over, waardoor er bij alle vijf betrokken bedrijven sprake is van omzetverlies. 

Overigens ontkom je er niet aan dat dit soort werkzaamheden gepaard gaan met omzetverlies voor de betrokken bedrijven, maar bijna een verdubbeling van het geplande tijdspad is wel een heel forse overschrijding van de planning.  

Dat de Corona crisis uiteindelijk een rol heeft gespeeld in de tijdsduur van de overschrijding lijkt plausibel, want er gelden vanaf maart 2020 andere regels waaronder je werkzaamheden mag uitvoeren en dat werkt uiteraard vertragend. Maar deze werkzaamheden hadden, volgens de oorspronkelijke planning althans, helemaal niet te maken gekregen met het Coronavirus, want op 31 januari 2020 zouden deze werkzaamheden afgerond moeten zijn. De eerste oorzaak van de vertraging zou liggen aan de vervuiling van fundatiemateriaal, maar het was van te voren al bekend dat dit materiaal vervuild was. Kennelijk heeft men de consequenties van deze vervuiling vooraf verkeerd ingeschat, maar daar kun je het Coronavirus dus niet de schuld van geven. Of er hier sprake is van schuld en of boetebedingen voor te late oplevering is niet bekend en dat is in eerste instantie voor de betrokken bedrijven en inwoners ook niet zo interessant. Maar mogelijk dat daar, buiten de wijze van communiceren rond dit soort projecten, toch ook eens naar gekeken kan worden, al is het maar om er lering uit te trekken.

Hoe dan ook deze werkzaamheden zijn zowel voor de betrokken bewoners als de vijf bedrijven een hele lijdensweg geweest, waar hopelijk zo snel mogelijk na 12 mei 2020 nu een einde aan kan komen. Dat is dan zeker een feestje waard en zodra dit weer mogelijk is, moet dat feestje ook daadwerkelijk gevierd gaan worden en vanzelfsprekend op kosten van de gemeente en de aannemer. 


«   »