Stichting Manna helpt ondernemers in ‘broodnood’ met voedselpakket

TWENTERAND - Het kabinet heeft nieuwe maatregelen voor het bedrijfsleven en zzp’ers afgekondigd vanwege de corona-crisis. Ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), oftewel tijdelijke inkomensondersteuning.

Ondernemers die in Twenterand woonachtig zijn kunnen dit aanvragen bij de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) , waarna de gemeente Twenterand het benodigde bedrag uitkeert.  Het ROZ heeft de gemeente Twenterand laten weten dat er al meer dan 50 ZZP-ers zijn die in ‘broodnood’ verkeren en dus geen geld hebben om in de dagelijkse behoefte te kunnen voorzien.

Stichting Manna gaat deze ondernemers helpen door aan hen een voedselpakket te verstrekken en zo in de eerste nood te voorzien.

Behoort u tot deze groep ondernemers, dan kunt u zich aanmelden via helper@manna.nu of bel met de Manna telefoon: 06 - 12 46 88 88  om een pakket aan te vragen.  Misschien kent u ondernemers in uw omgeving die het moeilijk hebben, wijs hen dan op de mogelijkheid om een voedselpakket aan te vragen en laat weten dat Stichting Manna er ook voor hen wil zijn.