Delta FM onderzoekt de behoefte aan specifieke corona uitzendingen

TWENTERAND - Dat de samenleving vrijwel tot stilstand is gekomen en er veel mensen thuis zitten is een feit waar een lokale omroep niets aan kan veranderen.

De omroep is zeker van mening dat er zowel vanuit Hilversum als via de regionale televisie voldoende aandacht is voor de problemen die dit virus in breder verband allemaal met zich meebrengt. Ook de schrijvende pers bericht in voldoende mate over dit onderwerp. Een onderwerp dat ons allemaal bezig houdt en we nog nooit hebben meegemaakt, dus dat kan ook niet anders. 

Mede door de aandacht die de lokale omroep heeft gegeven en nog gaat geven aan de perikelen rond de huizen langs het kanaal Almelo-de Haandrik is er intern gesproken of we de informatievoorziening specifiek gericht op de inwoners van Twenterand over het coronavirus via bijvoorbeeld uitzendingen zouden kunnen communiceren. In zo’n uitzending worden de persconferenties van Mark Rutte of Willem Alexander niet herhaald, omdat de lokale omroep zich specifiek wil richten op zaken die van belang zijn voor de inwoners van Twenterand.

De Delta Media Groep stelt de zendtijd en de techniek beschikbaar en Chris Walraven is bereid gevonden deze uitzendingen in goede banen te gaan leiden, door als gastheer op te treden tijdens de uitzending en de logistiek voor zijn rekening te nemen.

Walraven:  ‘’De input moet echter komen van organisaties, organisatoren van online evenementen, bedrijven of bijvoorbeeld de gemeente, als deze tenminste iets te melden hebben, waar de inwoners van Twenterand ook wat aan hebben. Het gaat primair om mededelingen en toelichtingen waar de inwoners mee geholpen zijn en hun voordeel mee kunnen doen en daarbij wordt geen enkele organisatie, persoon of onderwerp uitgesloten. Het criterium moet zijn: Is deze informatie nuttig voor de inwoners en kan men daar vervolgens wat mee. Dat houdt dus ook in dat er actuele zaken in zo'n uitzending voorbij komen.

De logistiek rond deze uitzendingen wordt zeker een punt van aandacht, mede omdat er niet teveel mensen tegelijkertijd in de studio aanwezig mogen zijn. Hoewel dit nog nader uitgewerkt moet worden, krijgt slechts één persoon namens een organisatie en/of onderwerp toegang tot de studio en de anderen, waarvan vooraf is aangegeven is dat zij in de uitzending komen, zullen buiten moeten wachten al dan niet in de auto. Er zal overigens wel een soort tijdspad worden opgesteld. De mededelingen over een onderwerp moeten door deze personen zelf in de live uitzending naar voren worden gebracht, waarna mogelijk de gastheer nog enige aanvullende vragen gaat stellen. Per onderwerp wordt maximaal zo’n tien minuten zendtijd ingepland.

CRUCIAAL

De cruciale vraag voor de lokale omroep om dit mogelijk verder vorm te geven en er mee van start te gaan is de volgende:

Zijn er voldoende organisaties, bedrijven, organisatoren die wat te melden hebben om regelmatig zo’n uitzending te kunnen maken en zijn de vertegenwoordigers van deze groep ook bereid dit in een live radio en televisie uitzending te komen vertellen?

Daar wil de lokale omroep dus graag op korte termijn een reactie op ontvangen en verzoekt de organisaties. maar ook de inwoners van Twenterand om snel te reageren. Dat kan via info@chriswalraven.  of op de Facebookpagina van het programma Politieke stem op Delta FM.

De lokale omroep is benieuwd naar de reacties.


«   »