Het normale leven staat voorlopig tot 6 april volledig op z'n kop

TWENTERAND - Hoewel er afgelopen donderdag in de Tweede Kamer tot diep in de nacht nog over werd gedebatteerd is de kogel vandaag toch door de kerk gegaan. Dat kon ook makkelijk, want eerder was al besloten dat er geen kerkgangers in de kerken zouden zitten. Het is de komende weken afgelopen met het leven waar we aan gewend zijn. Bijna alle gelegenheden waar mensen in redelijke aantallen kunnen komen, zijn vanaf vandaag gesloten en dat hakt er in. De scholen gaan nu dus toch dicht en veel mensen zullen de vraag stellen wat de zin is geweest van het debat van afgelopen donderdag.

Ook de kinderdagverblijven vallen onder dit besluit, maar voor de kinderen van ouders die een zogenaamd essentieel beroep uitoefenen wordt een uitzondering gemaakt. Deze kinderen worden dus nog wel opgevangen. De maatregelen zijn genomen tot en met 6 april 2020 en de komende drie weken is er dus geen sprake meer van een normaal leven. Want ook de horeca moet verplicht sluiten vanaf vanavond zes uur en alle sportclubs, zwembaden en openbare bibliotheken sluiten bijvoorbeeld ook hun deuren tot en met 6 april. Het is tot 6 april aan te raden er standaard van uit te gaan dat alle openbare gelegenheden hun deuren hebben gesloten en dat vrijwel alle bijeenkomsten zijn afgelast of zijn uitgesteld. Organisatoren hoeven niet te communiceren dat een evenement niet doorgaat de komende weken, dat is namelijk overbodige informatie. Geef aan als er nog wel een bijeenkomst doorgaat en op welke wijze, daar hebben de geïnteresseerden meer aan. De komende weken zit Nederland dus volledig op slot en dat gaan de inwoners merken. Er wordt aangegeven dat hamsteren beslist onnodig is, maar dat er tijdens het winkelen een afstand tot elkaar moet worden aangehouden van 1.5 meter. Overigens wordt deze afstand geadviseerd bij alle contacten tussen mensen, daarom was de specifieke aankondiging in de persconferentie dat ook seksclubs verplicht gesloten worden, toch wel wat overbodig. Want omdat je dus in zo'n club ook 1.5 meter afstand van elkaar moet houden, zullen er niet veel bezoekers komen.  

Het besef is kennelijk doorgedrongen dat dit virus een groot gevaar oplevert en dat er alles in het werk moet worden gesteld om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Met name de ouderen zullen thuis moeten blijven de komende drie weken en ook dat heeft natuurlijk gevolgen. Misschien dat Netflix en Videoland hier wat kunnen betekenen, zoals een gratis abonnement voor senioren. Maar ook de wat jongeren zullen de komende drie weken meer thuis moeten doorbrengen en dat heeft zeer waarschijnlijk over zo'n negen maanden een geboortegolf tot gevolg. Aan de andere kant is het net zo waarschijnlijk dat het aantal echtscheidingen ook fors zal toenemen, want drie weken met elkaar op een beperkt aantal vierkante meters kan ook een hele opgave zijn.

Hoe deze maatregelen allemaal uitgevoerd gaan worden, wordt de komende uren nog wel nader gespecificeerd en gecommuniceerd. Wat wel duidelijk is dat er sprake is van een grote maatschappelijke ontwrichting en dat een groot aantal ondernemers, en voornamelijk die van het midden en kleinbedrijf, hier grote financiële problemen van gaan ondervinden waar de politiek ook wat mee moet. Laten we hopen dat deze voor iedereen beslist heel moeilijke opgave ook het gewenste resultaat gaat hebben, zodat dit gevaarlijke virus wordt verslagen.