Den Ham op z'n smalst

DEN HAM - Dat Bas Nijland van Adventure Point en Lourens Brinkman van de Lourenshoeve in Den Ham niet bij elkaar op verjaardagsvisite komen was al duidelijk, maar dat hoeft natuurlijk ook niet. 

Ook De Twenterander heeft aan de burenruzie tussen deze twee recreatieondernemers in Den Ham al eens aandacht besteed en vandaag staat in dagblad Tubantia een artikel van de hand van Ferry de Goeijen  dat het allemaal nog weer veel erger maakt. Met plaatsvervangende schaamte zullen veel Hammenaren dit artikel lezen, dat kan bijna niet anders.

Het verschil van mening dat zij met elkaar hebben dreigt nu te ontaarden in een ridicule en zodanige kinderachtige vertoning dat de heren zich hiervoor zouden moeten schamen. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat twee volwassen mannen zich zo kinderachtig gedragen en zichzelf, hun bedrijven, maar ook Den Ham, op deze wijze zo negatief in het nieuws brengen?

De meningen over wie er wel of geen gelijk heeft in het oorspronkelijke verschil van mening zullen overigens best verdeeld zijn, ook onder de Hammenaren. Uiteindelijk heeft de rechter echter gesproken en haalde Brinkman via de rechter zijn gelijk, maar dit werd een Pyrrusoverwinning. De gemeente besloot namelijk niets te doen met deze uitspraak en gaf aan het bestemmingsplan in het voordeel van Nijland te gaan wijzigen en tot deze wijzing van kracht is, niet te handhaven. Op zich best een standpunt dat vragen oproept, maar dat is aan de politiek. Het gaat echter al lang niet meer over wie er nu wel of wie er nu geen gelijk heeft, of wat de rechter zegt, of de gemeente besluit. Het is namelijk een persoonlijke strijd tussen twee personen geworden, personen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en werkelijk alles uit de kast halen om de ander het leven en zijn bedrijf schade toe te brengen. Het gevecht gaat, ook na deze rechterlijke uitspraak, dan ook gewoon door. Het zou nu, onder andere, gaan over de hoogte van een lint om paarden binnen een wei te kunnen houden, te kinderachtig voor woorden natuurlijk. Maar kennelijk is in dit gevecht alles geoorloofd en welke schade er wordt toegebracht en aan wie zal de beide kemphanen een zorg zijn. De gemeente krijgt hierbij een rol toebedeeld waar ze waarschijnlijk niet op zitten te wachten, want het college moet uiteraard reageren op de verschillende handhavingsverzoeken die door beide ondernemers zijn of nog worden ingediend. Dat deze ondernemers zich daarbij verlagen  tot een niveau waar je zeker niet trots op kunt zijn speelt kennelijk geen enkele rol meer, men is door het dolle heen en het verstand staat kennelijk op nul. Overigens zullen beide ondernemers aangeven zichzelf hierin beslist niet te herkennen en dit bovenstaande uitsluitend, volledig en alleen van toepassing is op de buurman.  

Als je het zover hebt laten escaleren is de kans dat het tussen deze twee partijen ooit nog goed komt vrijwel uitgesloten en eerder gaf mevrouw Brinkman aan, dat de verkoop van de Lourenshoeve zeker een optie zou zijn als deze strijd door zou gaan. Dat lijkt nu dus het geval, want de strijd gaat door tot het bittere eind, zo heeft Nijland al uitgesproken. Dat zou dus inhouden dat de Lourenshoeve in de verkoop gaat en dan moet je nog maar afwachten wie de nieuwe eigenaar wordt en welke doelgroep deze ondernemer met het bedrijf voor ogen heeft. Er zijn best doelgroepen die van een feestje houden en als deze feestjes iedere avond bij de buren worden georganiseerd, is dat natuurlijk mooi meegenomen want je rolt bijna zo je bed in na afloop. Dan is het met de rust op en rond de Flierdijk echter wel volledig gedaan. Of de familie Brinkman werkelijk zo ver wil en kan gaan om het bedrijf te verkopen, is op dit moment nog afwachten. Deze twist, die nu al een paar jaar aan de gang is, kan dus een einde maken aan ruim 20 jaar bouwen aan een mooi eigen bedrijf dat een voortrekkersrol heeft gespeeld in de promotie van toeristisch Den Ham. Dat de vraag om wat meer rekening te houden met elkaars bedrijfsbelangen zo heeft kunnen escaleren, is voor velen onbegrijpelijk. Alle betrokkenen in deze zaak, inclusief de gemeente, zouden zich toch nog eens achter de oren moeten krabben welke belangen hier nu worden gediend als dit het eindresultaat gaat worden.

Hoe dan ook, het is en blijft natuurlijk een heel trieste zaak dat twee volwassen mannen en ondernemers elkaar het leven zo zuur kunnen maken en dit helaas zo laten escaleren dat een levenswerk mogelijk verkocht moet worden. Misschien de afrastering nog even laten staan en de twee heren deze wei in sturen om het daar met elkaar uit te vechten, helpers weg eerste ronde. Of zou dit ook tegen het bestemmingsplan zijn? Maar in deze strijd kan geen sprake zijn van een winnaar, er zijn hier alleen maar verliezers en dat is helaas een heel trieste constatering.

 


«   »