Coronavirus heeft uiteraard ook gevolgen voor Twenterand

TWENTERAND - Nog nooit zijn er zulke drastische maatregelen getroffen bij een pandemie als juist vandaag en wie weet wat er nog gaat volgen. Als gemeente kun je niet echt veel doen, je moet dit overlaten aan de regelgeving die landelijk wordt genomen op basis van de adviezen van wetenschappers die hierover specifieke kennis hebben. We kunnen niet anders doen, dan dit aan deze mensen overlaten, die hebben er tenslotte voor doorgeleerd.

Vroeger kwamen dit soort pandemieën ook voor, zoals bijvoorbeeld de zwarte pest in de middeleeuwen. De verklaring die we hier tegenwoordig voor geven is dat dit toen noodzakelijk was om het natuurlijk evenwicht te herstellen. Maar als je zelf, zeker als je boven de 70 bent, midden in een pandemie zit, zoals vandaag, is dat uiteraard geen gedachte die als eerste bij je opkomt. Maar als je uitgaat van een natuurlijk proces is deze gedachte niet zo gek, want als er bijvoorbeeld te veel konijnen zijn, breekt er myxomatose uit. 

Als mensen hebben we echter de kennis opgedaan waardoor we tegenwoordig veel meer gewapend zijn tegen de uitbraak van dit soort besmettingen en je dus ook niet meer kunt spreken van een natuurlijk proces. Dat is een bewuste keuze geweest en laat er geen misverstand over ontstaan, daar moeten we allemaal heel blij mee zijn. Dat we hierdoor echter wel te maken krijgen met andere problemen, is hiervan het logische gevolg en daar ondervinden we de gevolgen dan ook van. Die aanvaarden we ook en proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Alles beter dan een onbeheersbare ziekte die miljoenen of miljarden slachtoffers maakt.

De landelijke politiek is op dit moment bezig met een debat over de genomen maatregelen, helaas wordt er echter vooral gedebatteerd over de vraag waarom het kabinet de afgelopen weken geen of te weinig maatregelen heeft afgekondigd. Ook komt aan de orde waarom geadviseerd wordt bijeenkomsten van meer dan 100 mensen niet door te laten gaan, maar de (basis)scholen gewoon open te laten. Dat is natuurlijk een terecht punt dat vragen oproept, want op scholen spreek je over honderden leerlingen en onderwijzend personeel.

Dat wordt echter wel van dag tot dag bezien en het zou niet verrassend zijn als dit alsnog gaat gebeuren, want andere landen doen dit wel. Als reden wordt opgevoerd dat het verplegend personeel in de ziekenhuizen voornamelijk uit vrouwen bestaat en als deze thuis moeten blijven om hun kinderen op te vangen omdat de scholen gesloten worden, er minder zorg besteed kan worden aan mensen die getroffen zijn door het virus. Dat heeft kennelijk de prioriteit, mede omdat er vanuit wordt gegaan dat kinderen zeer waarschijnlijk geen of een minder grote besmettingsbron zijn. Maar zekerheid is hierover niet te geven. Best een duivels dilemma, maar de regering houdt zich aan de adviezen van de wetenschappers en nogmaals veel anders kan men ook niet.

Het onderwerp Corona wordt echter in dit debat te veel politiek gemaakt en juist op dit moment zou het daar niet om moeten gaan, dat kan later altijd nog wel. Alle aandacht zou in de Tweede Kamer vooral moeten uitgaan naar hoe we gezamenlijk deze pandemie het beste kunnen bestrijden. Dit onderwerp overstijgt namelijk elk politiek gewin. De regering heeft de maatregelen aangescherpt om de verspreiding een halt toe te roepen en deze maatregelen hakken er fors in.

Niet alleen bedreigt deze pandemie de gezondheid, maar heeft ook grote gevolgen voor de economie en dat er bedrijven door in problemen komen valt helaas niet te voorkomen en dit treft zeker ook bedrijven in Twenterand Ook daar moet een regering op anticiperen, maar voor de komende weken moet de prioriteit toch echt liggen bij het voorkomen van de verdere verspreiding van dit virus in Nederland. De gemeente zou beschikbaar moeten zijn om bedrijven die acuut in de problemen komen door het wegvallen van omzet, te helpen door middel van een tijdelijke noodmaatregel, vooruitlopend op een te nemen landelijke maatregel. 

Natuurlijk kan de gemeente Twenterand en dat geldt ook voor de inwoners, in de marge wel wat doen door bijvoorbeeld verder te gaan dan de adviezen die nu van toepassing zijn, zoals ook bijeenkomsten opschorten waar minder mensen dan de genoemde 100 personen bij aanwezig zijn. De raadsvergadering van 17 maart zou bijvoorbeeld ook best uitgesteld kunnen worden want er staan alleen onderwerpen op de akkoordagenda. 

Ook kan men besluiten slechts één fractielid per partij aan deze vergadering deel te laten nemen, er kan deze avond dan toch  gestemd worden en het is tevens een voorbeeld.

Er kan in overleg met de VRT (Veiligheids Regio Twente) en de GGD, in specifieke gevallen maatwerk worden toegepast waardoor een school bijvoorbeeld toch gesloten wordt. Het bezoek door de burgemeester aan mensen die 60 jaar getrouwd zijn kan tijdelijk afgeschaft worden. Ook kunnen organisatoren van bijeenkomsten, waaronder kerken, besluiten deze af te blazen, ook als er minder dan 100 mensen deze erediensten bezoeken.

De bijeenkomst voor de 310 gedupeerden van huizen langs het kanaal die gepland staat voor donderdag 19 maart is bijvoorbeeld een bijeenkomst waar zeer waarschijnlijk meer dan 100 mensen op af komen, hoe gaat de Stichting Kant nog Wal dit oplossen? Mogelijk dat de Delta Media Groep hier een rol in kan spelen, waardoor de stichting in een uitzending zonder publiek toch de informatie kan delen en waar de gedupeerden tevens online vragen kunnen stellen. Het amateurvoetbal is getroffen en bijvoorbeeld ook de training van de Old Stars Twenterand is op eigen initiatief van de wandelvoetballers afgelast, niet helemaal onlogisch want zij vallen vrijwel allemaal onder de risicogroep.

Ook kunnen individuele personen en niet alleen de ouderen, besluiten zich vrijwillig een soort van quarantaine op te leggen door gemaakte afspraken af te zeggen of op te schorten en zich te houden aan  de richtlijnen over handen wassen, papierenzakdoekjes gebruiken etc. etc. Voor de ouderen is met name het gemis van een bezoek van de kinderen en kleinkinderen echter best ingrijpend. Kortom het dagelijks leven staat de komende weken volledig op z'n kop, ook in Twenterand. Geen enkele onthouding is prettig, dus ook deze sociale onthouding is dit niet.

Wat deze crisis ons nog gaat brengen is helaas niet bekend. Het besef dat we te maken hebben met een gigantisch en wereldwijd probleem, is nu echter zo langzamerhand echt wel doorgedrongen. Doemdenken heeft geen enkele zin, de dagelijkse routine echter drastisch aanpassen kan wel het verschil maken. Laten we dit dan ook doen en dit onderwerp voor nu vooral niet te politiek maken. 

Als we deze pandemie onder controle hebben en dat gaat gebeuren, moeten we zeker politiek en organisatorisch terugkijken waar het goed en waar het fout gegaan is en hoe we bedrijven gaan ondersteunen die hierdoor in de problemen zijn gekomen. Stel voor nu de juiste prioriteiten, maar doe dit wel op basis van feiten en vooral niet op basis van emotie.


«   »