Een broedende kip moet je niet storen

WESTERHAAR - Een broedende kip moet je niet storen, is een veelgehoorde uitdrukking die te pas, maar helaas ook te onpas gebruikt wordt. Regelmatig wordt deze de uitdrukking namelijk ingezet als uitvlucht om maar niets te hoeven zeggen over de voortgang van een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. Maar dat geldt niet in alle gevallen, want bijvoorbeeld bij de kwesties rond de huizen langs het kanaal Almelo De Haandrik en d' Oale Bouw is het heel logisch dat er weinig informatie naar buiten komt, want niets mag het lopende proces verstoren.  

Als er dan wat naar buiten komt, wordt dit overigens wel direct opgepikt door de media en ook dat is heel logisch. 30 maart is een cruciale datum voor de bewoners van de huizen langs het kanaal en voor de bewoners van d' Oale Bouw ligt die datum eind van dit jaar. Het is geen geheim dat er gesprekken lopen tussen een delegatie van de bewoners van d' Oale Bouw en Mijande Wonen en zo nu en dan komt er iets over naar buiten. 

Op 1 april 2019 maakte Mijande Wonen bekend rijtjeswoningen te gaan bouwen en de buurt was het daarmee niet eens. Dat plan is echter inmiddels van tafel. In samenwerking met bewoners maakt Mijande nu een nieuw plan, dat wel draagvlak moet hebben. Inmiddels zijn alle bewoners uit De Oale Bouw uitgenodigd voor een bewonersgesprek. Deze gesprekken vinden de komende periode plaats. In april 2020 leggen Mijande Wonen en de bewonerscommissie de uitgangspunten van Mijande Wonen en de wensen van bewoners naast elkaar en gaan hierover in gesprek. Vanaf mei 2020 gaan de partijen samen aan de slag met de ontwikkeling van het nieuwe plan. In december hoopt Mijande het nieuwe plan te presenteren, zo werd bekend gemaakt door Mijande Wonen en gepubliceerd door Tubantia.

Ander nieuws dat door Mijande naar buiten werd gebracht is dat mensen die spijt hebben dat ze de Oale Bouw in Westerhaar hebben verlaten, alsnog terug kunnen keren in de woonwijk. Woningcorporatie Mijande Wonen komt met een speciale regeling voor ‘spijtoptanten’. Wel zitten er een aantal voorwaarden aan de regeling. Als een bewoner spijt heeft van de huuropzegging en alsnog wil terugkeren, moet diegene dat binnen anderhalf jaar na vertrek bekend hebben gemaakt. Ook krijgen bewoners die wel in de Oale Bouw zijn gebleven voorrang bij de keuze voor een woning. Ook dit laatste nieuws is een bewijs dat de gesprekken tot nu toe constructief verlopen en er alleen zaken worden gedeeld die het proces niet kunnen verstoren.

Overigens was het voor het proces beter geweest als de plannen van projectontwikkelaar Wim Eggengoor nog niet naar buiten waren gekomen en meegenomen waren in de lopende gesprekken tussen de bewoners en Mijande, daar moeten dit soort zaken in eerste instantie namelijk worden uitgebroed. 


«   »