Gemeente: 'De kinderen zijn niet in gevaar geweest'

WESTERHAAR –  Naar aanleiding van enige onrust over een mogelijke vervuiling (asbest) in de bodem van de speeltuin aan de Rozenstraat in Westerhaar heeft er vandaag een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden.

Je kunt hier natuurlijk ook geen enkel risico mee nemen. 

Vooruitlopend op de onderzoeksresultaten  geeft de gemeente het volgende aan: ‘Als er tijdens het onderzoek toch asbest wordt gevonden, dan levert dat geen direct gevaar voor de gezondheid van omwonenden.' Ook is er geen gevaar geweest voor kinderen, die de afgelopen jaar naar hartenlust speelden in de speeltuin, zegt een woordvoerder. „Als er asbest zit, zit dat in de bodem en niet aan het oppervlak.”

Op de plek waar nu de speeltuin ligt, stond vroeger een boerderij met schuren. Onbekend is of bij de sloop asbest in de bodem is gekomen. Daarom hebben medewerkers van een onderzoeksbureau deze donderdagmiddag, in beschermende kleding, de bodem onderzocht. Mocht er asbest worden aangetroffen, dan vormt dat geen gevaar voor bewoners, stelt de gemeente. ‘Dat asbest bevindt zich dan nog onder de oppervlakte waardoor er geen acuut risico voor de gezondheid bestaat.’ Eventueel asbest wordt overigens wel geruimd.

Dat de gemeente deze uitspraken doet, voorafgaand aan de bekendmaking van het onderzoek, is aan de gemeente want zij bepalen uiteraard zelf wat men wel en niet naar buiten wil brengen. Mogelijk dat dit de ouders van de kinderen die regelmatig spelen in deze speeltuin enigszins gerust stelt, maar de ouders zullen toch vooral benieuwd zijn naar de onderzoeksresultaten.

 

Bron: Tubantia

 


«   »