Appels en peren zijn niet met elkaar te vergelijken

WESTERHAAR - Iedereen weet dat je appels niet met peren kunt vergelijken, maar dat lijkt hier toch echt het geval te zijn. Wim Eggengoor, van Emobu Projects uit Den Ham heeft het initiatief genomen contact te zoeken met de bewoners van d' Oale Bouw in Westerhaar. Hij heeft de bewoners aangegeven dat hij een plan heeft voor de bouw van woningen dat miljoenen goedkoper gaat uitkomen, dan het bedrag dat Mijande Wonen hiervoor gereserveerd heeft. Tevens geeft hij aan dat ook tweekappers mogelijk zijn in zijn plannen en ook in dit geval blijft hij met zijn plannen heel ruim binnen de bedragen die Mijande Wonen eerder naar buiten heeft gebracht. Hij geeft tevens aan dat als hij zijn plannen kan uitvoeren de kosten voor de huurders slechts fractioneel gaan stijgen, want mede door de betere isolatie en andere energiebesparende maatregelen dalen de maandelijkse energielasten enorm. Kortom, logisch dat de buurtbewoners hier wel oren naar hebben, dat is namelijk precies wat zij voor ogen hebben.

De reactie van Mijande Wonen is echter wel iets genuanceerder. Het plan van Eggengoor zou minder compleet zijn dan het plan van Mijande Wonen en dat betekent voor een groot gedeelte dit verschil van miljoenen. GBT voorman Elzinga twitterde daarover het volgende: Een plan op woningniveau of wijkniveau voor D’Oale Bouw #Westerhaar is financieel nogal een verschil. Emobu kan het niet voor de helft goedkoper en dat Mijande hierdoor het eigen plan van tafel veegde, zoals eerder werd beweerd, klopt ook niet. Goed dat Mijande nu de inwoners erbij betrekt.

Om dat laatste draait het natuurlijk op dit moment. De gesprekken lopen en in deze gesprekken zijn alle voorgaande plannen van tafel en liggen alle opties open. Uiteraard kunnen er onderdelen uit voorgaande plannen, maar zeker ook de plannen van Emobu betrokken worden bij deze gesprekken, maar op voorhand aankondigen dat de Emobu plannen veel goedkoper gaan uitpakken, lijkt te voorbarig. Het gaat bij de plannen van Mijande Wonen namelijk om meer dan het bouwen van huizen alleen, er moet een hele nieuwe wijk ontstaan en daar komt veel meer bij kijken dan alleen het bouwen van huizen. Buiten de complete infrastructuur, moet er rekening gehouden worden met verhuisvergoedingen van de huidige bewoners en vergoedingen voor de zelf aangebrachte voorzieningen. Het zijn dus appels en peren en die vallen nu eenmaal niet met elkaar te vergelijken. 

Maar dat deze Emobu plannen meegenomen worden in de gesprekken tussen de bewoners en Mijande Wonen is natuurlijk een goede zaak, maar vooruitlopen op de uitkomsten van deze gesprekken door nu al aan te geven dat het veel goedkoper kan is op dit moment niet van toegevoegde waarde, schept verwachtingen die mogelijk niet waar gemaakt kunnen worden en draagt dus niet bij aan de lopende constructieve gesprekken.  Dat moet je dus niet willen, want dat zorgt voor onnodige onrust en juist in deze zaak is onrust wel het laatste dat een oplossing dichterbij brengt. 

Dat de gemeente met name rond de infrastructuur een rol speelt lijkt niet onlogisch, maar of dit gaat gebeuren en over welke bedragen het dan gaat is op dit moment nog onduidelijk en de financiële situatie van de gemeente is ook niet echt rooskleurig. Deze afspraken worden later vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Mijande Wonen. Over dit project is echter nog geen overeenkomst, omdat het plan nog in ontwikkeling is, dus je bij voorbaat ook hier rijk rekenen is echt onverstandig.

Afsluitend dan nog maar een uitdrukking:  Een broedende kip moet je niet storen, dus laat voor nu d' Oale  Bouw en Mijande Wonen in alle rust de gesprekken voeren, om te komen tot een breed gedragen oplossing. Of Emobu hierin uiteindelijk een rol gaat spelen, maakt onderdeel uit van deze gesprekken en dat lijkt voor nu voldoende informatie. 


«   »