Jan Riesewijk krijgt als bisschop de zaal plat

VROOMSHOOP – Het werd een bijzonder geslaagde Gala-avond van De Smoezen in de theaterzaal van Het Punt en de Smoesjesmakers mogen allemaal, niemand uitgezonderd, trots zijn op hun prestaties. Er was weken van te voren al geen plaats meer beschikbaar en dat betekende dus automatisch dat er ook mensen teleurgesteld moesten worden.

Het volledige college van de gemeente Twenterand was aanwezig en zij hadden zich voor deze Gala-avond prachtig uitgedost. Ook raadsleden konden zich van te voren opgeven en er waren door de raadsleden vooraf negen plekken gereserveerd. 

Helaas bleven van deze negen plekken er drie onbezet. Natuurlijk kunnen er plotseling dingen gebeuren waardoor je onverwachts niet kunt komen, maar 33 % aan wegblijvers is best een hoog percentage. De Smoezen stellen deze plaatsen gratis aan de raadsleden beschikbaar en als zij dan niet komen opdagen valt dat op in een verder volledig uitverkochte zaal. 

Ook is het niet komen opdagen richting de gastheren niet echt zoals het hoort, want De Smoezen hadden deze plekken natuurlijk ook kunnen verkopen. Misschien dat raadsleden hier in de toekomst toch wat meer bij kunnen stilstaan en zodra men weet dat men verhinderd is dit even met de vereniging kunnen communiceren. Maar mogelijk waren het allemaal wel calamiteiten die op het allerlaatste moment plaatsvonden.

Dat mocht echter de pret niet drukken want de aanwezigen genoten met volle teugen en daar is zo’n avond tenslotte ook voor bedoeld. De commissie die de diverse optredens vooraf beoordeelt is al maanden van te voren bezig een mooi programma samen te stellen. Er zijn zelfs een aantal momenten waarop de smoesjesmakers hun optredens voor deze commissie moeten voorspelen. Hierdoor bewaakt men het niveau van de stukjes, want er kan natuurlijk veel op zo’n avond, maar er zijn zeker ook grenzen. Deze avond was een schot in de roos, maar werd geen moment grensoverschrijdend. hoewel bij de opmerking dat een lid van de raad van elf zich zelf had opgegeven omdat hij heftig ja zat te knikken, wel een reactie uit de zaal uitlokte. Het college kwam er deze avond overigens best genadig van af. De naam van Erik Veltmeijer kwam deze avond wel een aantal keren voorbij, maar het slachtoffer zelf was niet aanwezig.

Een week geleden viel er echter plotseling een gat in het programma en dat zadelde de commissie met een groot probleem op. Hoe vind je binnen een week iemand of een aantal mensen die een optreden willen en kunnen verzorgen van zo’n 25 minuten, waarbij het ook nog eens van behoorlijk niveau moet zijn. In het kader van: Vraag niet hoe het kan maar geniet er van werd de Losserse cabaretier Jan Riesewijk bereid gevonden een optreden te verzorgen. Als bisschop uit Rome nam hij zowel de katholieken als de andere gelovigen op de hak. Hij was op de hoogte van de problemen met de huizen langs het kanaal en maakte zich grote zorgen  over scheurvorming bij de maagd Maria in de kapel in Geerdijk. Hij speelde ook bijzonder attent in op gebeurtenissen die hadden plaats gevonden in Twenterand maar ook reageerde hij heel alert op de zaken die hij tijdens zijn optreden voor zijn ogen zag gebeuren. Dat hij als bisschop de boodschap van verbinding aan de carnavalsvierders mee gaf, paste naadloos bij zijn creatie als bisschop. Zonder twijfel was dit hilarische optreden, zonder de andere optredens te kort te doen, het hoogtepunt van deze avond. 

Er traden een aantal nieuwe smoesjesmakers op in vergelijking met de vorige jaren en het was te zien dat er veel werk van was gemaakt. Er moeten vele uren van voorbereiding aan vooraf zijn gegaan en het publiek was hen dankbaar. De drie toneelmeesters hadden een heel drukke avond. Het was geen avond om prijzen uit te delen, maar iedereen was het er na afloop over eens dat de bisschop de show had gestolen en het decor van slagerij 'the holy cow' de prijs voor het mooiste decor had verdiend. 

Namens het college reageerde wethouder Bart-Jan Harmsen aan het einde van de avond en deed dit op een wijze die zeer werd gewaardeerd door de Smoezen en de bezoekers.

Vorst HUitzetter die deze avond weer, op een professionele wijze presenteerde, wilde hem al direct vastleggen als smoesjesmaker voor volgend jaar.

Kortom de springlevende carnavalsvereniging De Smoezen kan trots terugkijken op een heel geslaagde Gala-avond. Iedereen sprak van een mooie avond zo bleek tijdens de after party in het Grand Café van Het Punt, de volgende morgen. 

Via deze link een sfeer impressie van deze Gala-avond op vrijdag 31 januari 2020.


«   »