Open dagen Bovo beroepsopleidingen

VROOMSHOOP – Bovo beroepsopleidingen aan de Aziëlaan 3 in Vroomshoop organiseert op 24 en 25 januari de open dagen, waarbij iedereen die zich aan het oriënteren is op zijn of haar beroepskeuze welkom is. Tevens is er op 24 januari een bedrijvencontactdag voor bedrijven in de afbouwsector. Ook de regionale infra bedrijven zijn welkom op 24 januari om te ervaren wat de Bovo, als opleidingslocatie  voor de infraberoepen, voor hen kan beteken.  Op 23 januari wordt er een beroepenbeurs georganiseerd voor leerlingen van het VMBO om zich te kunnen oriënteren op een toekomst in de bouw.

Bovo beroepsopleidingen is het regionale opleidingscentrum met betrekking tot de bouw en timmerindustrie voor de gemeente Twenterand en omstreken. Voor de afbouw is Twente hun werkgebied. Sinds kort mogen ze het predicaat “Excellent opleidingsbedrijf” voeren en daar is het Bovo team best trots op. Het predicaat geeft aan dat er een goed onderwijs programma wordt geboden maar dat er ook oog is voor de individuele leerling tijdens zijn opleiding.

Bovo verzorgt beroepsopleidingen op niveau 1, 2 en 3 met doorstroommogelijkheden naar niveau 4, in timmeren, metselen, timmerindustrie (werkplaats/machinaal timmeren), afbouw (tegelzetten en stukadoren) en is opleidingslocatie voor de infraberoepen (stratenmaker, vakman grond/weg en waterbouw). Zowel school (theoretische gedeelte van de opleiding) als de praktijk zijn onder één dak op dezelfde locatie. Dit heeft als voordeel dat de theorie gelijk in de praktijk toegelicht of uitgelegd kan worden. Bij de opleidingen wordt samengewerkt met het ROC van Twente en het betreffen opleidingen volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dit houdt in dat er vier dagen in de praktijk wordt gewerkt bij een erkend leerbedrijf en één dag theorie wordt gevolgd op de Bovo locatie. “Je gaat dus gelijk verdienen en wij bieden je tevens baangarantie” zo klinkt het.

Ondanks alle perikelen omtrent de stikstof en pfas heeft de bouwsector nu, maar ook in de toekomst, veel goed opgeleide vakmensen nodig. “We hebben het afgelopen jaar een stijging gezien van het aantal leerlingen die kiezen voor een opleiding in de bouw. We juichen dit toe en hopen dat deze stijging zich mag doorzetten naar de komende jaren”. Kiezen voor de bouw in deze tijd houdt ook in dat je niet je hele loopbaan timmerman of metselaar hoeft te blijven. Tegenwoordig zijn er namelijk veel verschillende doorgroeimogelijkheden binnen de bouw-, afbouw en infrasector. In de opleiding zijn er verschillende keuzedelen (modules) die een leerling kan volgen naast zijn reguliere opleiding. Bovo beroepsopleidingen kiest daarbij voor de nieuwe ontwikkelingen in de bouw zoals o.a. luchtdicht bouwen. Dit om de leerlingen goede vaardigheden mee te geven, om deze nieuwe ontwikkelingen toe te passen in hun toekomstige baan in de bouw.

Op 24 en 25 januari organiseert Bovo beroepsopleidingen twee open dagen, waar iedereen die zich aan het oriënteren is op zijn of haar beroepskeuze van harte welkom is. Ook steeds meer vrouwen kiezen voor een loopbaan in de bouw, en Bovo beroepsopleidingen ontvangt ook deze doelgroep met open armen. Op 24 januari is er naast de open dag tevens een bedrijvencontactdag voor bedrijven in de afbouwsector. Doel hiervan is om de opleidingsmogelijkheden bij Bovo beroepsopleidingen in deze sector meer bekendheid te geven. Dit geldt ook voor de infrasector. Als opleidingslocatie voor de infraberoepen wil Bovo beroepsopleiding ook aan deze sector graag laten zien wat er allemaal mogelijk is. Daarom is er voor de regionale infra bedrijven de mogelijkheid om tijdens de open dag op 24 januari tussen 15.00 u en 20.00 u een kijkje te komen nemen op de Bovo locatie.

De bouw is het laatste jaar veelvuldig in het nieuws geweest. Daarbij is heel duidelijk geworden dat het een belangrijke pijler is in de Nederlandse economie. Ook de overheid onderschrijft dit door extra te investeren in het techniekonderwijs. Landelijk zijn hiervoor door onderwijsinstellingen/opleidingsbedrijven en bedrijven uit de praktijk plannen opgesteld om meer leerlingen te laten kiezen voor een loopbaan in de techniek. Ook voor de regio Twente is er een dergelijk plan van aanpak opgesteld waar ook Bovo beroepsopleidingen in zal gaan deelnemen. Hierin zal samengewerkt worden met het basis- en het vervolgonderwijs (scholen) en met bedrijven uit de praktijk om meer leerlingen te laten proeven van wat techniek (bouw) is en wat de (carrière) mogelijkheden in de technieksector zijn. “Op dit moment geven we hier al beperkt invulling aan, maar gaan dit het komende jaar zeker uitbreiden.”

Voor de leerlingen van het VMBO, die zich aan het oriënteren zijn op hun toekomstige studiekeuze, organiseert Bovo beroepsopleidingen op 23 januari een beroepenbeurs. Men laat leerlingen niet alleen op de Bovo locatie kennismaken met de verschillende mogelijkheden binnen de bouwsector, maar Bovo laat leerlingen die meer richting de ondersteunende beroepen (o.a calculator, tekenaar) willen ook bij twee bouwbedrijven op locatie/kantoor zien hoe het in de praktijk werkt.

 

Bovo beroepsopleidingen, Aziëlaan 3, 7681 NC, Vroomshoop. Tel: 0546 – 644577 Email: Info@bovo-opleidingen.nl

 


«   »