Mijande en Oale Bouw maken samen plan duurzame wijk

WESTERHAAR -De woningbouwcorporatie Mijande Wonen en de (nieuwe) bewonerscommissie van d’Oale Bouw in Westerhaar gaan proberen samen een plan te maken voor deze wijk. De corporatie laat weten bereid te zijn te onderzoeken of een nieuw plan haalbaar is in plaats van nieuwbouw na afbraak. De vraag daarbij is daarbij hoeveel huizen kunnen worden gerenoveerd en verduurzaamd tegen welke prijs en wie dat dan betaalt.

Er ontstond vorig jaar grote commotie toen Mijande Wonen een renovatieplan omzette in een amovatieplan. Er kwam zware kritiek uit de buurt die de corporatie betichtte van woordbreuk en geschonden vertrouwen. Dat gebeurde net na het aantreden van de nieuwe directeur-bestuurder Maatman.

Ook de gemeente Twenterand had kritiek op de handelwijze van Mijande Wonen en wethouder Harmsen sprak met beide kampen, ofschoon de gemeente formeel geen partij is Hij hamerde evenwel op het aambeeld van leefbaarheid en volksgezondheid. En er kwamen mede daardoor gesprekken op gang tussen corporatie en bewonerscommissie. Dat heeft nu geresulteerd in gesprekken over een nieuw plan voor de Westerhaarse volkswijk.

In een persbericht van beide partijen heet het dat de wensen en behoeften van bewoners en de uitgangspunten van Mijande Wonen naast elkaar worden gelegd, getoetst op haalbaarheid en de basis zullen zijn voor het nieuwe plan voor ‘d Oale Bouw. Een plan dat vervolgens moet leiden tot ‘een duurzame wijk' die volgens de gekozen formulering 'aan de vraag van nu en de toekomst voldoet’. Naar verwachting zal dat plan na de zomer op tafel liggen.

De eerste stap is gezet en gezond verstand bij alle partijen is uiteindelijk de basis geweest voor dit resultaat. 

 

Bron: roskam.nl


«   »