De Twenterander kijkt terug, maar zeker ook vooruit

TWENTERAND - Het wensenlijstje voor het jaar 2019 van De Twenterander is niet uitgekomen. Mede doordat een uitgever uit Hardenberg de gemeentelijke berichtgeving om niet wilde plaatsen, viel de basis voor een nieuw en ander huis-aan-huisblad weg en slaagden we er niet in deze krant kostendekkend uit te blijven brengen. Het uitgangspunt om in De Twenterander alleen advertentieruimte te verkopen aan bedrijven uit Twenterand was gedurfd, maar bleek in de praktijk onvoldoende dekking te genereren. De oorzaak zoeken we in eerste instantie bij ons zelf, kennelijk zijn we er niet of onvoldoende in geslaagd onze visie over te brengen met als gevolg dat er niet voldoende advertenties verkocht werden om uit de kosten te komen.

De behoefte aan onafhankelijke journalistieke berichtgeving was en is er nog steeds, maar om daar een kostendekkend model van te maken, bleek lastiger dan we vooraf hadden ingeschat. Naïef? Misschien wel.  Hoe dan ook trekken aan een dood paard, heeft geen enkele zin, dus na tien uitgaven is de stekker uit de huis-aan-huiskrant getrokken. Maar het was een mooie ervaring en we zijn blij dat we het in ieder geval geprobeerd hebben.

Met De Twenterander online hebben we gezocht naar de beste manier om ons uitgangspunt met betrekking tot onafhankelijke berichtgeving, financieel ook mogelijk gemaakt door bedrijven uit Twenterand, vorm te geven. We hebben een aantal opties onderzocht zoals een abonnementsvorm en een mix van gratis en zogenaamde plus+ berichten waarvoor dan betaald diende te worden. Uiteindelijk hebben we besloten om al onze berichten gratis te blijven schrijven en te publiceren.

Ook hebben we vastgehouden aan het uitgangspunt uitsluitend bedrijven uit Twenterand de gelegenheid te geven om te adverteren op onze site. Aangezien de kosten van het in de lucht houden van een website beduidend lager liggen dan het uitbrengen en verspreiden van een krant, lijkt dit een realistisch scenario. Overigens heeft onafhankelijke journalistiek ook een prijs die opgebracht moet worden en daarvoor zijn ook online adverteerders noodzakelijk. De prijsstelling voor reclamemogelijkheden via De Twenterander online zijn echter zodanig gekozen dat deze geen beletsel kunnen vormen, want een bedrag van 50 tot maximaal 100 euro per jaar voor een logo met link naar een website kan ook als een donatie  worden gezien voor ondernemers die het belang van onafhankelijke journalistiek onderschrijven. Maar het blijft in eerste instantie natuurlijk een kwestie van gunnen. Overigens zijn we heel tevreden met de groei van het aantal unieke bezoekers naar onze site dat, afhankelijk van de onderwerpen, op dit moment schommelt tussen de 800 en 1000 Twenteranders per dag die gemiddeld 2.7 berichten lezen. 

De Twenterander blijft uniek, maar kiest dus bewust niet voor de makkelijkste weg. De makkelijkste manier om via een site gelden te genereren is namelijk in zee te gaan met bijvoorbeeld Google Ads en zo zijn er nog wel meer aanbieders, die advertenties op je site plaatsen van bedrijven uit het hele land, waarvoor je vervolgens per klik betaald krijgt.

Het gaat dan echter niet primair meer om de berichtgeving, maar uitsluitend om de advertenties. Daar kiest De Twenterander dus bewust niet voor, maar maakt zich daarmee ook kwetsbaar.

Door de toezegging van één van de adverteerders van het eerste uur, kunnen we onze plannen ook voor 2020 echter blijven uitvoeren en gelukkig groeit het aantal adverteerders, maar dat mag wat ons betreft best wat sneller gaan.  Misschien is een jaar lang adverteren op de site van De Twenterander voor de ondernemers uit Twenterand ook wel een goed voornemen voor 2020. 

De Twenterander wenst alle bedrijven, organisaties en inwoners van Twenterand een gezond en een voorspoedig 2020 toe en hoopt dat al uw en onze wensen uitkomen. Laten we er een mooi jaar van maken.