Laboratorium Roelofs hoort bij top 10 van Nederland

DEN HAM - Op 11 december 2019 heeft het ingenieursbureau van Roelofs uit Den Ham een uitgebreid accreditatiecertificaat ontvangen van de Raad voor Accreditatie. Naast de onderzoeken naar milieu hygiënische kwaliteit van asfalt, voert het bedrijf nu ook kwaliteitscontroles op asfalt, fundering en zand uit onder accreditatie. Een bijzondere prestatie, want er zijn nog geen tien bedrijven in Nederland die hiervoor zijn geaccrediteerd in de infrasector.

Familiebedrijf Roelofs beschikt al geruime tijd over een eigen onafhankelijk wegenbouwkundig laboratorium in Den Ham. Dit laboratorium wordt niet alleen veelvuldig ingezet voor de eigen organisatie, ook overheden, private partijen en collega-aannemers maken gebruik van de verschillende diensten. Verder speelt het wegenbouwkundig laboratorium een belangrijke rol in onderzoek naar nieuwe toepassingen, productiemethoden en asfaltmengsels.

Sinds 2014 mogen in het laboratorium drie proeven onder accreditatie worden uitgevoerd. Om de hoge kwaliteit verder door te zetten, wilde Roelofs deze scope uitbreiden met nog tien andere proeven die al werden uitgevoerd. Nadat in november door de Raad van Accreditatie geauditeerd is op deze proefuitvoeringen, is op 11 december het positieve besluit genomen dat Roelofs nu dertien proefuitvoeringen onder accreditatie uit mag voeren. Naast de onderzoeken naar milieu hygiënische kwaliteit van asfalt, mag het bedrijf nu ook kwaliteitscontroles op asfalt, fundering en zand uitvoeren onder accreditatie conform de NEN-EN-ISO/IEC 17025 (zie www.rva.nl accreditatienummer L589 voor meer informatie). Hiermee behoort Roelofs tot een select gezelschap van nog geen tien bedrijven in Nederland dat hiervoor geaccrediteerd is in de infrasector.

Een accreditatie mag alleen worden uitgegeven door de Raad voor Accreditatie. Deze organisatie is door de Nederlandse overheid aangesteld om te mogen accrediteren. Voor laboratoria is dit hét keurmerk om aan te tonen dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen conform de NEN-EN-ISO/IEC 17025. De uitbreiding van de accreditatie van het laboratorium is een volgende stap in de visie van Roelofs om zich verder te ontwikkelen als kennispartner. Met de zeven expertises waarin Roelofs actief is om ‘meer waarde aan ruimte’ te creëren wordt voortdurend product- en proces innovatie nagestreefd. Voor het thema verhardingen is een eigen geaccrediteerd laboratorium hierin onmisbaar.