Persbericht schept duidelijkheid: Gaat om fietspad de Pollen Bruinehaar.

BRUINEHAAR – Eduard van der Heiden en Gerard Avéres, van de werkgroep externe fietspaden gaan een handtekeningenactie houden, om de gemeente Twenterand onder druk te zetten rond de komst van een vrijliggend fietspad tussen Langeveen en Bruinehaar. 

Dit was de inleiding van een artikel in Dagblad Tubantia en kennelijk de uitkomst van een gesprek met Gerard Avéres, voorzitter van de dorpsraad Langeveen, die overigens zeer binnenkort na 25 jaar stopt als voorzitter. In het artikel wordt Avéres geciteerd, dat de motie hierover door alle partijen is ondertekend, maar er niets mee is gedaan. 

Niet duidelijk is welke motie hier nu wordt bedoeld? Als het de motie is die behandeld en aangenomen is door de gemeenteraad van Twenterand begin 2018, dan klopt de inleiding van dit artikel niet. In deze motie wordt namelijk zeer expliciet gesproken over een vrijliggend fietspad tussen De Pollen en Bruinehaar en niet tussen Langeveen en Bruinehaar. Als het om een motie zou gaan die is aangenomen in een andere gemeente, is de vraag wat voor zin het heeft hierover de gemeente Twenterand onder druk te willen zetten?

Inmiddels hebben Eduard van der Heiden en Gerard Avéres een persbericht doen uitgaan en hierin wordt wel duidelijk welk vrijliggend fietspad er wordt gedoeld en welke motie wordt aangehaald. Overigens bleken de in de motie genoemde gelden voor de aanleg van dit fietspad hiervoor niet beschikbaar te zijn en dat is de reden dat er ook niets met deze motie kon worden gedaan. Waar Twenterand overigens nu het geld vandaan moet halen voor de aanleg van dit fietspad wordt nog best een probleem. Maar er ging bij het indienen van deze motie al meer mis, namelijk de datum van de vergadering waarin de motie werd ingediend wordt in de aanhef onjuist vermeld.

 


«   »