Regelgeving legt rioolwerkzaamheden drie weken stil

DEN HAM - De Twenterander heeft al eerder aandacht geschonken aan de werkzaamheden rond de Esweg in Den Ham, die volgens de planning worden uitgevoerd van 7 oktober 2019 tot 31 januari 2010. Hoewel er sprake is van omzetverlies bij de winkeliers en er overlast wordt ondervonden door een groot aantal inwoners, blijft men overwegend positief. In dit artikel werd al gesproken over een kleine vertraging van de werkzaamheden, maar de bodemverontreiniging in de  grond van de Esweg en de Molenweg heeft nu tot gevolg dat de werkzaamheden aan het riool drie weken stil zijn komen te liggen. Deze geluiden zijn te horen onder de mensen die met de opengebroken straten voor hun deur te maken hebben.

Het gaat in principe om het puin dat als fundatie en ondergrond dient voor deze wegen. Er moeten nu eerst monsters worden genomen, voordat dit puin mag worden afgevoerd. De fundatielaag is namelijk verontreinigd. De gemeente was overigens op de hoogte van deze vervuiling, want dit is opgenomen in het bestek. Aangescherpte regelgeving schrijft sinds kort echter voor dat dit puin niet mag worden aangeboden als er geen papieren bij zijn waarop staat of en zo ja waar de vervuiling uit bestaat. Kennelijk heeft de aannemer geen rekening gehouden met deze inmiddels wettelijke verplichte analyse.  

Dit hoeft overigens niet automatisch in te houden dat de opleveringsdatum (31 januari 2020) met drie weken wordt uitgesteld en de overlast voor de betrokkenen langer gaat duren. Maar veel van dit soort tegenslagen moet de aannemer natuurlijk niet tegenkomen en de onvoorspelbaarheid van het weer blijft ook altijd nog een factor. Voor de betrokkenen is er op dit moment dus geen enkele reden om er anders over te gaan denken. Men blijft begripvol en positief. 'Het moet nu eenmaal gebeuren, wat kun je er aan doen?'  Hammenaren laten zich nu eenmaal niet zo snel van de wijs brengen.


«   »