Bewoners Oale Bouw en Mijande Wonen weer in gesprek

VROOMSHOOP - In de uitzending van Politieke stem op Delta FM van donderdagavond 31 oktober maakten twee voormalige leden van de bewonerscommissie, Yvonne Spijker en Willeke Talen bekend dat er weer een nieuwe bewonerscommissie komt die de dialoog met Mijande weer aan zal gaan. Dat is de uitkomst van een verrassend positief gesprek tussen een aantal voormalige leden van de opgestapte bewonerscommissie, wethouder Bart-Jan Harmsen en de directeur bestuurder van Mijande Wonen, Melanie Maatman. Het was voor het eerst dat de bewoners persoonlijk kennis konden maken met deze directeur en kennelijk had dit veel eerder moeten gebeuren. Want bijna stralend gaven Yvonne en Willeke aan dat het een heel goed gesprek is geworden, en dat dit gesprek, onder leiding van de wethouder, als heel positief is ervaren. Er was ruimte voor de standpunten van beide partijen, die weliswaar tot elkaar veroordeeld zijn, maar daarom ook samen op zoek moeten naar consensus. Dat besef is bij alle partijen die aan tafel zaten ook aanwezig.

 

          Melanie Maatman directeur bestuurder Mijande Wonen

Er komen drie leden van de voormalige commissie terug in een commissie 2.0, die verder wordt aangevuld met 2 of 3 nieuwe leden. De commissie 2.0  wil de spreekbuis worden van alle bewoners, dus ook van de bewoners die op dit moment geen of minder bezwaren hebben tegen de huidige plannen van Mijande. In de nieuwe commissie die de gesprekken weer aangaat met Mijande is nadrukkelijk ruimte voor een vertegenwoordiging van deze bewoners en in het programma werd een oproep gedaan dat deze mensen zich dan wel moeten melden zodat de nieuwe commissie om hun mening kan verwoorden. De woonbond hoeft van Yvonne en Willeke geen rol als mediator meer te gaan vervullen, dat scheelt Mijande in ieder geval geld, dat dan beter op een andere manier kan worden besteed in dit dossier. Men wil graag de gesprekken rechtstreeks blijven voeren met de directeur, zonder tussenpersonen. Dat heeft duidelijk niet gewerkt en is één van de oorzaken van het mislukken van de eerdere gesprekken. 

Er konden op dit moment nog geen toezeggingen worden gedaan door Mijande Wonen en daar was zeker begrip voor. Het grote pluspunt was dat de sfeer in dit gesprek duidelijk anders en veel beter was, dan daarvoor met het projectteam het geval was. Dat er nog een lange weg af te leggen is en er nog heel wat hobbels genomen moeten worden, beseffen de partijen, maar als beide partijen bereid zijn op onderdelen water in de wijn te doen is er vertrouwen dat men er ook uit kan komen. Mogelijk dat er een combinatie gevonden kan worden van het oorspronkelijke plan en de nieuwe plannen. Elkaar ergens in het midden vinden, moet mogelijk zijn is de verwachting van de gasten in dit politieke praatprogramma. Hoewel de politiek hier slechts een beperkte rol speelt, omdat het in principe een zaak is tussen huurders en verhuurder, was men over het optreden van de wethouder in het gesprek van woensdag, in tegenstelling tot zijn optreden tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond overigens, wel heel tevreden. Iedereen gaat over zijn of haar eigen woorden, ook in mijn programma maar de mening van Willeke over het optreden van de wethouder op dinsdagavond was duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. 

Kortom positieve berichten over dit dossier, dat nu al meer dan twee jaar voortsleept en waarin iedereen, ook Mijande, snakt naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Daar gaat men de komende tijd hard aan werken, dat vertrouwen is er in ieder geval weer. Zowel de bewonerscommissie 2.0 als Mijande Wonen zullen moeten bewegen, maar dat besef schijnt er te zijn, dus het is te hopen dat de rust onder de bewoners van de Oale Bouw weer snel terug keert en dat men ook weer trots kan zijn op deze wijk van Westerhaar-Vriezenveensewijk. Nu schamen ze zich over de verpauperde aanblik van hun zo vertrouwde wijk, werd door Yvonne Spijker aangegeven. 


«   »