Bewonerscommissie d'Oale Bouw stapt op

De voltallige bewonerscommissie van de Westerhaarse wijk de Oale Bouw is opgestapt. Zij voelen zich gemanipuleerd en laten zich niet langer door én voor Mijande gebruiken, schrijft de commissie in een brief aan de bewoners. Maandag wordt er door de bewoners van deze wijk en de voormalige commissie verder gesproken of en hoe het nu verder gaat. Het ongenoegen over de plannen van Mijande Wonen blijft namelijk in volle hevigheid de gemoederen bezig houden.

Mijande Wonen praat wel met bewoners, maar dan uitsluitend om begrip te vragen voor de bestaande plannen, de plannen die de de bewoners van d'Oale Bouw juist helemaal niet zien zitten. De wensen van de bewoners zijn niet of onvoldoende bespreekbaar en een overweging van de plannen van Mijande is niet aan de orde. Die informatie krijgt de bewonerscommissie van de bewoners aangereikt, want de commissie zelf mag niet aanschuiven bij de zogenaamde huiskamergesprekken tussen bewoners en Mijande Wonen.

De vier commissieleden zijn opgestapt omdat zij van mening zijn hun opdracht niet naar behoren te kunnen uitvoeren en komende maandag gaan ze dit nog eens haarfijn uitleggen aan de bewoners van d'Oale Bouw. 

 


«   »