Verhuizen naar De Rank voor het Liefferdinck reële optie

DEN HAM - Hoewel woon- en zorgcentrum Het Liefferdinck nog wel voldoet aan de eisen, lopen zowel de bewoners als de zorgverleners steeds vaker tegen grenzen aan. Er moet wat gebeuren om ook in de toekomst niet alleen de juiste zorg te kunnen blijven leveren, maar dit dan ook zo efficient mogelijk te kunnen doen. Bovendien is de zorgvraag compleet veranderd zo geeft Aline van Poolen van de raad van bestuur van Zorgaccent aan. Van Poolen gaf in een artikel in het regionale dagblad Tubantia op 8 oktober haar reactie en toelichting op de conceptplannen met betrekking tot de (ver)nieuwbouwplannen. 

In het artikel gaf zij aan dat de mensen geacht worden langer thuis te blijven wonen, waardoor ze, als ze eenmaal naar een verpleeghuis gaan, ook meer zorg nodig hebben. Ook werd duidelijk uit haar woorden dat de zorgvraag verandert, maar dat een gebouw niet mee verandert en gaf hiervan ook wat voorbeelden; dat je elkaar in de smalle gangen niet kunt passeren met rolstoelen, dat sommige deuropeningen te smal zijn waardoor er geen bed door kan, dat het vrij kleine appartementen zijn en dat er op termijn knelpunten kunnen ontstaan met betrekking tot de liftapparatuur en het verouderde sanitair. Verder maakte zij melding van het feit zijn er te weinig openbare ruimten en mogelijkheden zijn om kleine gemeenschappelijke huiskamers aan te bieden voor bewoners die gebaat zijn bij begeleiding, structuur en een prikkelarme omgeving. Haar conclusie is dat als er niets gebeurt Het Liefferdinck op termijn vast loopt. Ook geeft zij in dit artikel aan dat het nadeel van nieuwbouw op de huidige locatie is dat de bewoners dan twee keer moeten verhuizen. Uit haar woorden valt duidelijk op te maken dat de locatie waar nu het Hervormd Centrum De Rank is gevestigd beslist een reële optie is en dat deze optie op dit moment verder wordt uitgewerkt.

Het gebouw is eigendom van de Hervormde Gemeente in Den Ham. De kerk is al jaren bezig om voor de Rank een andere invulling te zoeken en staat positief tegenover de wens van ZorgAccent. In het verleden was deze locatie in beeld voor de vestiging van een supermarkt of zelfs twee supermarkten, maar deze nieuwe plannen lijken op voorhand meer kans van slagen te maken om daadwerkelijk gerealiseerd te kunnen worden. Mogelijk dat de aanleg van een groot parkeerterrein op deze locatie ook voor de ontwikkeling van het centrum van Den Ham een oplossing kan bieden.

Het complex Het Liefferdinck aan de Kosterkamp in den Ham verleent zorg aan ruim 50 mensen, die gehuisvest zijn in één en tweepersoonsappartementen en verpleegkamers. Tevens maken het verpleeghuis De Heemsteresch en een tiental aanleunwoningen onderdeel uit van het huidige complex. Deze laatste twee onderdelen maken overigens geen deel uit van de mogelijke plannen en blijven gevestigd op de huidige locatie. De plannen verkeren in een begin stadium en het kan nog jaren duren, voordat deze mogelijk gerealiseerd worden.

Of het uit elkaar halen van deze drie onderdelen de efficiency gaat verhogen en de kosten gaat verlagen is natuurlijk de vraag, maar deze vraag schijnt inmiddels wel beantwoord te zijn door het bestuur.

 


«   »