De containers zijn bedoeld voor papier of karton, niet voor het storten van afval.

DEN HAM - Sinds begin dit jaar kunnen Hammenaren en mensen uit omliggende dorpen hun oud papier inleveren aan de Geerdijk in Den Ham. Muziekvereniging Juliana merkt dat mensen ook deze plek goed weten te vinden.
Helaas staan de prijzen voor karton ernstig onder druk. Muziekvereniging Juliana wil daarom vragen om uw papier en karton zoveel mogelijk gescheiden in te leveren in de aangegeven container. Hebt u uitsluitend karton dan gelieve dat in de aangegeven container te gooien. Uw papier in dozen kunt u gewoon in de container voor papier gooien.

Juliana is blij dat veel mensen de locatie aan de Geerdijk in Den Ham weten te vinden, echter treffen vrijwilligers regelmatig afval aan in de oud papier containers. Hierdoor moeten zij dagelijks afval verwijderen uit de containers. Het vriendelijke doch dringende verzoek van Juliana is om afval weg te gooien in uw eigen container.

De opbrengsten van het oud papier worden gebruikt worden voor de diverse onkosten die de vereniging heeft, zoals onder andere instrumenten, opleiding leerlingen en 't Muziekgebouw.